E-tjänsten Sök vård

Med hjälp av e-tjänsten sök vård ska invånare – genom att på digital väg svara på frågor om sina symtom – på sikt kunna söka vård och hänvisas till rätt vård i rätt tid.

Tjänsten testades i liten skala i Västra Götalandsregionen, i februari till och med maj 2023, i nära samarbete med leverantören och med ett begränsat antal patienter.

VGR:s egen utvärdering under testfasen visade att åtgärder behöver vidtas innan e-tjänsten kan införas på bred front i VGR:s regi.

E-tjänsten är för närvarande pausad och arbete pågår för att utforma organisation och arbetssätt för hur VGR ska använda tjänsten. Ambitionen är att starta igen i liten skala för att långsamt införa tjänsten bredare.