Den här sidan har flyttat

Webbsidan om utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling finns inte längre på webbplatsen Vårdskiftet utan den har flyttat till webbplatsen Vårdgivarwebben.

Webbsidan om utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling har flyttat. Du hittar den numera på webbplatsen Vårdgivarwebben.

Hitta till den nya sidan

Gör så här för att hitta till den nya sidan:

  • Gå till webbplatsen Vårdgivarwebben
  • Klicka på "Utveckling och uppföljning" i webbplatsens toppmeny
  • Klicka därefter på "Utbildning & fortbildning"
  • Nu hittar du sidan Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i vänstermenyn

Gå direkt till den nya sidan

Du kan också gå direkt till den nya sidan via länken nedan, men den här sidan kommer att avpubliceras inom kort, så tänk på att byta ut eventuella bokmärken, favoriter eller andra genvägar.

Webbsidan om utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Yvonne Bäfverfeldt

Enheten Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, Koncernkontoret

Telefonnummer