Utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

För att driva på vårt arbete med att genomföra förbättringar i hälso- och sjukvården ska du som är chef eller medarbetare få kunskap om förbättringsarbete på arbetsplatsen. Utbildningen ger dig konkreta metoder för förändringsarbetet.

Utbildning: Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp för chefer, ledare och verksamhetsutvecklare

Utbildning: Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för chefer och nya verksamhetsutvecklare

Utbildning: Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för medarbetare

Arbetsdokument

Del 1: Välj ut en förbättring

Hitta möjliga förbättringar

Förstå gapet

Fånga orsakerna

Prioritera

Involvera flera

Del 2: Ta fram en förbättring

Mål

Mått

Idéer

Del 3: Testa idéer och dra lärdom

Planera

Studera

Göra

Agera och lära

Bakgrund

2017 beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen om en strategisk utbildningsplan i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Planen för genomförandet beslutades 2019.

Utbildningsplan för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ingår i som en del i vårdens omställning för att klara framtida behov. 

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Yvonne Bäfverfeldt

Handläggare, annan

Telefonnummer