Tekniska frågor

För att kunna skapa en modern vårdinformationsmiljö krävs stora tekniska förberedelser. Här är några vanliga frågor och svar om tekniska frågeställningar.

Är systemet tekniskt säkert?

VGR bygger upp en mycket säker informationsplattform där Millennium är en del. Tekniken som används är den säkraste som idag är känd. VGR kommer att sköta större delen av driften av systemet och dessa servrar finns inom VGR. Går en server ner kommer en annan med samma innehåll att ta över automatiskt. Vissa tjänster levereras på annat sätt, och i de fallen har VGR i avtal med leverantören säkerställt att tekniken är säker.

VGR har i samband med upphandlingen också testat hastigheten i systemet och uppgett hur många användare som kommer att vara inloggade, för att det ska vara driftsäkert och störningsfritt.


Blir det färre inloggningar i olika system med Millennium?

Millennium kommer att ersätta ett 30-tal system som i sig gör att användaren får färre system att logga in i. Utgångspunkten i arbetet med tekniska lösningar för de system som kommer att vara kvar är att det ska vara så få ytterligare inloggningar som möjligt. Genom så kallade uthopp från Millennium behöver användaren inte logga in i dessa separata system. Detta gäller både nuvarande och tillkommande system, med reservation för några undantag.

Personal i VGR kommer genom lösningen Vårdklient att kunna logga in på i princip vilken VGR-dator som helst och där få tillgång till sitt eget ”fjärrskrivbord”. Om en användare börjat jobba på en dator kan användaren sedan, vid inloggning på en annan dator, fortsätta sitt arbete där hen slutade. När det gäller personal i kommuner och hos privata vårdgivare kommer Millennium att erbjudas via ett fjärrskrivbord med liknande möjligheter till inloggning. Här är dock utmaningarna något fler och vi vet ännu inte exakt hur den tekniska lösningen kommer att se ut.
Uppdaterad text 25 oktober 2023


Hur kommer medicinteknisk utrustning att fungera ihop med Millennium?

Viss befintlig medicinteknisk utrustning i VGR, ska kunna kopplas ihop med Millennium. Mätvärden från till exempel läkemedelspumpar, övervakningsapparater och annan MT-utrustning kan då överföras automatiskt till journalen. Det som styr vad som kan koppas ihop är dels vad som är tekniskt möjligt, dels vilken verksamhets- och patientnytta som definieras i designarbetet.


Hur blir det med support och förvaltning?

VGR kommer att ha supportstöd av leverantören främst under de första etapperna i införandet, med personal på plats i hälso- och sjukvården. Därefter ska VGR hantera supporten vid återstående etapper.

När Millennium är helt infört kommer VGR att ansvara för support och förvaltning, finjustera systemet och fortsätta utveckla vårdprocesser. Modellen för support och förvaltning blir regional och kommer att omfatta alla vårdgivare som använder sig av systemet.


Hur blir det med mobiliteten?

Vid upphandlingen ställde VGR krav på att all funktionalitet ska vara anpassad även till bärbara enheter. Hälso- och sjukvården planerar för en större andel bärbara datorer, plattor och fler mobiltelefoner i verksamheterna.


Vem betalar för ny teknisk utrustning, som surfplattor och mobiler?

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna har de redskap och den utrustning som behövs för att kunna utföra arbetet. I detta fall ligger det på respektive förvaltning eller annan organisation att utrusta så att Millennium kan användas som tänkt.


Hur blir det för patienter som har svårt att använda dator, om allt ska göras digitalt?

Patienter som är datorovana, har kognitiva svårigheter eller av annat skäl inte kan eller vill använda sig av digitala kontaktvägar kommer även fortsättningsvis att kunna ringa för att komma i kontakt med vården. De som vill ska även fortsättningsvis kunna få brev med kallelser, provsvar och annat.