Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Katalogformat

I Marknadsplatsen finns olika katalogformat att använda för att läsa in kataloger dels för manuell inläsning och dels för automatiserad inläsning.

V6

V6 är Visma Proceedos standardiserade excelmall med fördefinierade fält. Den läses in manuellt av leverantören i Marknadsplatsen via Visma Proceedo Leverantörsportal.

Alla nya leverantörer som ansluts från start använder det formatet.

VGR-hanterad

Visma Proceedos standardiserade excelmall med fördefinierade fält används, men läses in manuellt av Västra Götalandsregionen i Marknadsplatsen.

Detta format kan inte användas för sortiment som hanteras av intern leverantör Sisjödepån.

VGR-hanterad katalog används för närvarande endast för prislistor (tidigare prisöverenskommelse) och har suffix PV eller PU3V.

SFTI ESAP 6 PRICAT (Price and sales Catalogue)

OBS! SFTI ESAP 6 rekommenderas inte för nya implementeringar.
Du som leverantör som ännu inte infört eHandel med Västra Götalandsregionen
bör så långt det är möjligt använda meddelanden inom PEPPOL BIS, Svehandel
eller Visma V6 katalog vid införandet.

SFTI-standardiserat katalogformat med fördefinierade fält.

Den läses in integrerat och automatiskt av leverantören i Marknadsplatsen via Visma Proceedo.

  • PRICAT (Price and sales Catalogue) är ett elektroniskt meddelande (fil) som skickas från leverantör till kund.
  • Meddelandet innehåller produkt- och avtalsinformation.
  • Strukturen följer ett standardiserat format som är utarbetat av GS1 tillsammans med SFTI.
  • PRICAT-meddelanden skickas av en leverantörs it-system till Marknadsplatsen.
  • PRICAT kan innehålla helt nya, tillagda, uppdaterade eller borttagna produkter från ett avtal.
  • När ändringarna godkänts av Västra Götalandsregionen, läses den nya informationen in i Marknadsplatsen.
  • Västra Götalandsregionen använder versionerna 27 och 28, du kan läsa mer om dessa på GS1s webbsida. GS1

Checklista för Pricat

Handbok för Pricat

person som använder dator

Fylla i en katalog

Det är viktigt att du fyller i korrekt och så komplett produkt och prisinformation som möjligt i katalogerna så att beställare hittar rätt produkt och den sammanhållna e-handeln mellan oss fungerar utan stopp. Som hjälp för ifyllnad finns en ifyllnadsanvisning och exempel.

En person använder en dator

Läsa in en katalog

De flesta av våra avtalsparter/leverantörer läser in sin katalog manuellt via Visma Proceedo Leverantörsportal till Marknadsplatsen. Det finns också möjlighet till en fullt integrerad anslutning (B2B).

Leverantörsportalen

Logga in i leverantörsportalen

Användarmanualer

Vismas användarmanual för leverantörsportalen.pdf

Visma's Userguide, english.pdf

Förtydligande

I leverantörsportalen ska importtyp Full användas vid ändring, komplettering eller borttag av artiklar som inte finns i
den redan inskickade katalogen.

Senast uppdaterad: 2019-04-23 10:22