Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fylla i en katalog

V6 är Visma Proceedos standardiserade Excelmall med fördefinierade fält, och ett av tre katalogformat som används. Den läses in manuellt av leverantören i Marknadsplatsen via Visma Proceedo Leverantörsportal.

Som hjälp för ifyllnad finns också ett dokument med ifyllnadsanvisning och exempel för ifyllnad av pris och förpackning.

MALL för katalog V6 inkl. ifyllnadsanvisning

Anvisningen är färgkodad på följande sätt, och det är viktigt att du fyller i den information som efterfrågas av Västra Götalandsregionen. 

Typ av fält Förklaring Färgkodning
Obligatoriskt fält Ska fyllas i för katalog till Västra Götalandsregionen Röd
100 % Ska fyllas i för katalog till Västra Götalandsregionen Gul
N/A Ska inte fyllas i för katalog till Västra Götalandsregionen Vit
Valfritt Ska fyllas i om det är relevant Grön

Fler specifikationer finns i ifyllnadsanvisningen för V6

Kvalitetsnivåer

Västra Götalandsregionen har uppsatta kvalitetsnivåer för ifyllnad, dessa är ibland obligatoriska och andra är rekommenderade eller önskade. Kvalitetsnivåerna mäts i procent.

Västra Götalandsregionen har i nuläget beslutat om generell obligatorisk 100 procentig ifyllnad av UNSPSC och Bildlänkar(url).

I de fall avtalsägaren i Västra Götalandsregionen har beslutat annorlunda, kan det skilja sig per avtal.

Produktbilder

Västra Götalandsregionen vill ha produktbilder på alla beställningsbara produkter i Marknadsplatsen. Detta för att underlätta för beställare att hitta rätt produkt. Bilder läser du in i kataloger som bildlänkar (url), vilka måste börja med https:// och ska peka direkt mot bilden.  

Pris och förpackningsegenskaper

Det är viktigt att du fyller pris- och produktinformation utifrån prissättningen i avtalet, styckpris eller förpackningspris. Vid förpackningspris ska du också fylla i egenskaper som anger vilket antal förpackningen innehåller.

Viktigt att tänka på

  • Säkerställ att inte formler, formateringar och dolda tecken före och efter ifyllda värden följer med vid inläsning då det kan orsaka fel i e-handeln.

Leverantörsportalen

Logga in i leverantörsportalen

Användarmanualer

Vismas användarmanual för leverantörsportalen.pdf

Visma's Userguide, english.pdf

Förtydligande

I leverantörsportalen ska importtyp Full användas vid ändring, komplettering eller borttag av artiklar som inte finns i
den redan inskickade katalogen.

Senast uppdaterad: 2020-06-17 14:58