Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

KomIgång online

Syftet med projektet är att ta fram ett stöd för föräldrar vars förskolebarn står i kö till utredning eller behandling av kommunikationssvårigheter. Detta stöd ska finnas tillgängligt online via 1177 Stöd och behandling och bygga på den väl beforskade utbildningen AKKtiv KomIgång.

Finansiering

Projektet är antaget som en av piloterna inom regionala Barnuppdraget. https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/vi-staller-om-sjukvarden/barnuppdraget/

Samverkan

Projektet genomförs i samarbete med Barnneuropsykiatri (BNK), Logopedmottagning barn och ungdom, Central barnhälsovård, Habilitering & Hälsa, Barn och ungdomspsykiatri och Specialistcentrum barn och unga.

Styrgrupp

Representanter från olika enheter inom verksamhetsområdet Neurologi/Psykiatri/Habilitering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Referensgrupp

Representanter från DHB, FUB, Autism- och Aspergerföreningen, Göteborgs universitet och från olika enheter inom verksamhetsområdet Neurologi/Psykiatri/Habilitering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bakgrund

Alla barn med kommunikativa svårigheter och deras familjer har rätt till stöd och hjälp från vården. Väntetiderna är dock många gånger långa.

Forskning visar att bland det mest gynnsamma för barns kommunikativa utveckling är att vuxna runt dem använder en responsiv kommunikationsstil, beteendemodifierande strategier och erbjuder alternativ och kompletterande kommunikation till barnen i form av t.ex. bilder och talande hjälpmedel. Både logopedmottagningen och habiliteringen erbjuder utbildningen KomIgång till föräldrar till barn med kommunikativa svårigheter som är inskrivna hos dem. Utbildningsinsatsen har visat sig vara mycket hjälpsam och föräldrarna skattar att den i hög grad påverkat hur de samspelar med sina barn.

Målgrupp

Vårdnadshavare till barn 0-6 år med kommunikativa svårigheter som uppmärksammats t.ex. via BVC, logopedimottagning barn och unga, inom barnneuropsykiatrin, Habiliteringen eller barn och ungdomspsykiatrin.

Metod

I projektet tar vi fram ett stödprogram som nås av vårdnadshavare digitalt via 1177 och bygger på kursen AKKtiv KomIgång. I stödprogrammet ska vårdnadshavare till barn som står i kö för utredning eller behandling, kunna tillägna sig motsvarande kunskap som i kursen AKKtiv KomIgång. Genom stödprogrammet ska vårdnadshavarna kunna tillägna sig kunskap genom text, bild, filmer och ljudklipp, i sin takt och när det passar dem.

Projektledare

Josefin Hansson
Leg. logoped
josefin.b.hansson@vgregion.se
0761-410534

 

Senast uppdaterad: 2021-03-30 11:33