Gränslöst arbete - individuella strategier

Arbetslivet har blivit mer flexibelt, vilket innebär att många kan arbeta när och var som helst. Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Flexiblare arbetsförhållanden gör att vi arbetar mer. Här beskrivs individuella strategier för att hantera ett allt mer gränslöst arbetsliv.

Vilken är din bästa strategi?

Vi använder oss av olika strategier för att hantera dessa gränser mellan arbete och fritid. Ofta väljer vi en strategi som passar vår personlighet, men det skall även passa med arbetsplatsens förväntningar.

 • Totalsepareraren, håller helt och hållet isär privatliv och arbete
 • Tidssepareraren, låter tiden bestämma, t.ex. avgränsad tid dag och kväll
 • Platssepareraren, arbetar bara på jobbet, kan sitta till 22, men inte ta med arbete hem
 • Arbetsintegreraren, jobbar hemma men gör inga privata ärenden på jobbet
 • Privatintegreraren, gör privata saker på jobbet, men jobbar aldrig hemma
 • Totalintegreraren, utnyttjar kombinationsmöjligheterna mellan arbetet och privatlivet
 • Växlaren, har ingen egen strategi, utan pendlar mellan olika strategier utifrån omständigheter hemma och på jobbet

Arbetsmängden är problemet

Det finns inget rätt eller fel sätt, utan det beror på individuella preferenser. Däremot kan organisationen skapa en kultur som kan främja eller motverka mina preferenser. Det är när det blir alltför mycket gränsöverskridande aktiviteter som det kan bli problematiskt, vilket snarare har med den totala arbetsmängden att göra.

Att tänka på som medarbetare i gränslöst arbete

 • Fokusera på dina huvuduppgifter och arbeta med tydliga prioriteringar.
 • Lyft problem i arbetet, säg ifrån vid för hög belastning, skapa tydlighet och kongruens kring överenskommen arbetstid.
 • Skicka inte mail med obekvämt innehåll efter ordinarie arbetstid. Tänk på att din digitala strategi är din kollegas arbetsmiljö.
 • Diskutera hemma hur ni vill vara tillgängliga för varandra och för arbetet.
 • Diskutera i arbetsgruppen vilken policy ni vill ha för nåbarhet och uppkoppling.

Aktuella länkar

Gränslöst arbete

Kognitiv ergonomi

Hitta hållbara gränser mellan jobb och fritid.suntarbetsliv.se

Hållbart digitalt arbetsliv, docentföreläsning av Kristina Palm.KTH

ISM-rapport 21 Kap 10 Livet är inte bara arbete