Balans i vardagen

I studien undersökte man balansen mellan förvärvsarbete och hem- och fritidsaktiviteter relaterat till stress.

Titel

Perceptions of employment, domestic work, and leisure as predictors of health among women and men.

Författare

Carita Håkansson, Hälsohögskolan i Jönköping och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Syfte

Studien syftade till att undersöka om upplevelse av förvärvsarbete, hem- och fritidsaktiviteter var relaterade till hälsa vid tvåårsuppföljning av offentliganställda inom hälso- och sjukvård och Försäkringskassan. 

Metod

Resultatet baserades på data från 2683 deltagare (85% kvinnor) som besvarat en enkät vid två tillfällen med två års mellanrum.


Resultat

Upplevelse av låg stressnivå, god balans mellan förvärvsarbete och hemarbete samt meningsfullhet i dagliga aktiviteter var associerade med god självskattad hälsa och balanserad närvaro (högst 7 dagars sjukfrånvaro och högst ett tillfälle av sjuknärvaro senaste året) bland kvinnorna vid uppföljningen. Låg stress i arbetet var den viktigaste faktorn bland männen.

Publicerat

Journal of Occupational Science, 2010