Sjukfrånvaro

Psykiskt välbefinnande och arbetsförmåga framstod som bestämningsfaktorer för framtida sjukfrånvaro. Screening inom sjukvården kan underlätta tidig upptäckt av personer i behov av insatser för att förhindra framtida sjukfrånvaro.

Titel

A prospective study on self-assessed mental well-being and work capacity as determinants of all-cause sickness absence.

Författare

Monica Bertilsson, Göteborgs universitet, Marjan Vaez, Karolinska institutet, Magda Waern, Göteborgs universitet, Gunnar Ahlborg, Institutet för stressmedicin Göteborg och Gunnel Hensing, Göteborgs universitet.

Publicerat

Journal of Occupational Rehabilitation, 2015