Arbetsmiljön inom vården under Covid-19-pandemin

Forskare från ISM medverkar i en omfattande studie avseende hur pandemin har påverkat arbetsmiljön inom sjukvården. Arbetsmiljön har kunnat jämföras med situationen innan pandemin. Med hjälp av VGR:s medarbetarenkät undersöks vilka faktorer som kan kopplas till en försämrad arbetsmiljö.

Den första publikationen beskriver övergripande hur arbetsmiljön bland sjukhusanställda har påverkats. Nu pågår arbetet att analysera hur pandemin har påverkat arbetsmiljön inom olika verksamheter samt för olika arbetsgrupper. I detta arbete har vi belyst hur arbetsmiljön har påverkats inom psykiatrin, kvinnosjukvården, infektionskliniker samt hur chefers arbetsmiljö har påverkats.

Arbetet pågår också att särskild belysa hur oro för smitta bland vårdpersonal påverkar upplevelsen av arbetsmiljön samt ST läkarnas upplevda situation under pandemin.

Studien är ett samarbetsprojekt mellan Sahlgrenska sjukhuset, Institutet för stressmedicin och forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

Läs och lyssna

Erfarenheter från detta forskningsprojekt används på olika sätt i praktiken särskilt när det gäller arbetet kring pandemins effekter på vården, inklusive frågor kring återhämtning samt så kommer resultaten till nytta när det gäller det generella arbetsmiljöarbetet inom hälso-och sjukvården.

Återhämtning - stöd till chef och medarbetare

Ny studie: Försämrad arbetsmiljö för sjukvårdens chefer under pandemin, Läkartidningen 2023-02

Fakta om projektet

Projektnamn
Hur har arbetsmiljön inom sjukvården påverkas av pandemin?

Forskningsområde
Arbetsliv

Projektmedlemmar (ISM)
Ingibjörg Jonsdottir, Magnus Åkerström, Linda Corin, Lisa Björk

Övriga projektmedlemmar
Alessio Degl’Innocenti, Helle Wijk, Linda Åhlstrom

Kontaktperson
Ingibjörg Jonsdottir