Återhämtning

Kvinna i vårdkläder lutar sig trött mot väggen

Återhämtning under arbetsdagen är centralt  för vårt välmående. Att få in återhämtning i vardagen, både i arbetet och på fritiden,  är viktigt både om vi arbetar under extrem press och för att orka i långa loppet. Här har vi samlat material till stöd för att planera för återhämtning på arbetsplatsen och för dig som medarbetare.

Att skapa förutsättningar för återhämtning

Återhämtning handlar om sömn och att vila kroppen mellan arbetspassen. Men det behövs också tillfällen till pauser och raster under arbetets gång för att orka med och fungera. Vid långa arbetspass eller kvälls­- och nattarbete kan det behövas fler eller längre uppehåll. Det gäller såklart också att se till så att raster och pauser verkligen tas ut. Det är dessutom viktigt att platsen för rast och vila fungerar, att återhämtningen till exempel kan ske i en ostörd miljö.

Genom att skapa tid för reflektion och eftertanke och även för småprat då och då, bygger man in öar av återhämtning i vardagen, samtidigt som det är viktiga delar i arbetsmiljön som stimulerar lärande och utveckling. Omväxling och variation, avseende krav, uppgifter och tempo samt möjlighet att få använda sin kreativitet kan även det bidra till återhämtning.

Nedan samlar vi användbara resurser för att lära sig mer om återhämtning och hur man ger förutsättnignar för återhämtning i arbetet.