Lisa Björk

Kvinna står i skogen

Docent i arbetsvetenskap, Forskningsledare organisation och ledarskap

Tel: 073 -663 45 09
lisa.m.bjork@vgregion.se

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning handlar om hur psykisk ohälsa och stress kan förebyggas på arbetsplatser. Jag är intresserad av länkarna i kedjan som finns löper från övergripande styrning och ledning, via chefers arbetsvillkor till organiseringen av de anställdas arbete, främst inom välfärdens yrkesgrupper.  

Undervisning/handledning

Jag handleder och undervisar på olika grundkurser och uppdragsutbildningar, främst vid Göteborgs universitet.

Pågående forskningsstudier

Deltar i tre projekt om chefers hantering av medarbetare med vanlig psykisk ohälsa som leds av Monica Bertilsson vid Sahlgrenska akademin. Deltar även i en utvärdering av aktivitetsbaserat arbetssätt inom sjukvården.

Publicerat

Beno, A., Bertilsson, M., Holmgren, K., Glise, K., Pousette, A., Segerfelt, K., & Björk, L. (2023).
Does employer involvement in primary health care enhance return to work for patients with stress-related mental disorders? a cluster randomized controlled trial. BMC Primary Care, 24(1), 195.

Jonsson,R., Nilsson,K., Björk,L., Lindegård,A.
Engaging the missing actor: lessons learned from an age-management intervention targeting line managers and their HR partners
Journal of workplace learning, 2023
Sammanfattning på svenska

Björk,L., Corin,L., Åkerström, M., Jonsdottir, IH., Innocenti, AD., Wijk, H., Ahlström,L. 
Under pressure – The working situation of Swedish healthcare managers during the first wave of COVID-19
Frontiers in Psychology. 2023
Sammanfattning på svenska

Corin, L, Pousette, A, Berglund, T, Dellve, L, Hensing, G and Björk, L. 
Occupational trajectories of working conditions in Sweden: Development trends in the Swedish workforce, 1997–2015. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 2021

Åkerström M, Severin J, Imberg H, Jonsdottir I.H, Björk L, Corin L
Methodological approach for measuring the effects of organisational-level interventions on employee withdrawal behaviour
Int Arch Occup Environ Health, 2021

Åkerström M, Corin L, Severin J, Jonsdottir I.H. Björk L
Can Working Conditions and Employees’ Mental Health Be Improved via Job Stress Interventions Designes and Implemented by Line Managers and Human Resources on an Operational Level?
IJERPH, 2021

Severin J, Björk L, Corin L, Jonsdottir I.H. Åkerström M
Process Evaluation of an Operational-Level Job Stress Intervention Aimed at Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden
IJERPH, 2021

Jonsson R, Lindegård A, Björk L, Nilsson K.
Organizational hindrances to the retention of Older Healthcare workers
Nordic Journal of Working Life
Sammanfattning på svenska, 2020

Söderberg, M. ., Andersson, E. M. ., Björk, L. ., & Wastensson, G. . 
Study Demands, Social Support and Mental Health in Teacher Education Students: A Cross-Sectional Study. Journal of Educational and Social Research 10(3),1.
Journal of education and social research, 2020

Björk L, Stengård J, Söderberg M, Andersson E, Wastensson G
Beginning teachers' work satisfaction, self efficacy and willingness to stay in the profession: a question of job demands-resources balance?
Teachers and Teaching, 2019

Björk L, Glise K, Pousette A, Bertilsson M, Holmgren K
I
nvolving the employer to enhance return to work among patients with stress-related mental disorders – study protocol of a cluster randomized controlled trial in Swedish primary health care
BMC Public Health, 2018
Sammanfattning på svenska

Corin L, & Björk, L.
Job demands and job resources in human service managerial work – An external assessment through work content analysis.
Nordic Journal of Working Life Studies, January 4, 2017.
Sammanfattning på svenska

Björk, L, & Härenstam, A.
Differences in organizational preconditions for managers in genderized municipal services.
Scandinavian Journal of Management, 2016
Sammanfattning på svenska

Lisa Björk (avhandling)
Contextualizing managerial work in local government organization
Göteborgs universitet, December 2013
Sammanfattning på svenska

Övriga publikationer

Tillförlitlig styrning och organisering av välfärden
Redaktörer: Lisa Björk och Stefan Tengblad
SNS förlag, 2023

Psykisk hälsa i arbetslivet
Redaktörer: Gunnel Hensing, Kristina Holmgren, Lisa Björk.
Studentlitteratur, 2021

Källor till förståelse av skillnader i psykisk ohälsa
Lisa Björk & Annika Härenstam
Jämställdhetsmyndigheten, 2021

Att leda i en komplex organisation
Lisa Björk och Fredrik Bååthe, ISM, är medförfattare i denna antologi där några av Sveriges främsta ledarskapsforskare ger ökad kunskap för att förstå, styra och hantera organisatorisk komplexitet.
Att leda i en komplex organisation, Natur & Kultur, 2018

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna
Rapporten syftar till att belysa chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna. Men också hur arbetsmiljön inverkar på sådant som hälsa och önskan om att jobba kvar i organisationen.
Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna, Corin & Björk, SNS 2017