ISM-rapport 21 - Hälsa på arbetsplatsen

ISM-rapport 21 är en sammanställning av kunskap och metoder om hälsa på arbetsplatsen. Där kan du hämta mer kunskap och goda exempel att använda utifrån de förutsättningar som råder på din arbetsplats. Ambitionen med denna rapport är att på ett begripligt sätt förkorta vägen från forskning till praktik, från ord till handling. Det finns även ett stödmaterial med diskussions- och reflektionsfrågor.

ISM-rapport 21 finns som pdf och i tryckt version

ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen

HR som chefsstöd i hälsa och arbetsmiljö 

Vi har även tagit fram ett material för dig som HR i chefsstödjande position utifrån ISM-rapport 21. I materialet finns bland annat diskussions- och reflektionsfrågor att använda i samtalet med chefen, kanske när ni planerar en insats tillsammans. Materialet kan förstås även användas av FHV och andra stödjande funktioner.

Stödmaterial från ISM

Intervju

Kort filmad intervju om ISM-rapport 21 med Annemarie Hultberg

Kontakt

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Annemarie Hultberg

annemarie.hultberg@vgregion.se