Invigningen av Högsbo närsjukhus blev en succé

 • Två män i kostym står på en scen, de skakar hand, tittar på varandra och ler. De håller även i ett tjockt band med guldlänkar som de krokat ihop.
  1 av 8

  För sjukhusen i väster, Martin Rösman, och för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Boubou Hallberg, satte symboliskt ihop länkarna.

 • Man står vid pulpet och talar. Han håller i talarkort
  2 av 8

  Huvudprojektledaren för projekt Högsbo, Henrik Almgren.

 • Två kvinnor står på en scen. Båda har mikrofonset på sig. Kvinnan till vänster talar.Bakom dem hänger ballonger.
  3 av 8

  Två av invigningens talare, Susanna Cassberg, 2:a vice ordförande i styrelsen för Fastighet, stöd och service och Gunilla Lindell, vice ordförande för Sjukhusen i väster.

 • Kvinna i svart talar ien mikrofon. Ballonger i bakgrunden.
  4 av 8

  Helen Eliasson, ordförande i regionstyrelsen, lyckönskade.

 • en man och en kvinna ler mot kameran.
  5 av 8

  Börje Blomster, initial projektledare och Eva Lindblad, samordnande projektledare genom hela byggtiden.

 • Mingelbild med många människor på håll.
  6 av 8

  Mingelbild från lunchen efter invigningen.

 • Länk i guld.
  7 av 8
 • Entre till Högsbo närsjukhus. Tegelvägg, glasdörrar och sjukhusets namn i tora metallgrå bokstäver.
  8 av 8

  Entrén till Högsbo närsjukhus.

 • Två män i kostym står på en scen, de skakar hand, tittar på varandra och ler. De håller även i ett tjockt band med guldlänkar som de krokat ihop.
 • Man står vid pulpet och talar. Han håller i talarkort
 • Två kvinnor står på en scen. Båda har mikrofonset på sig. Kvinnan till vänster talar.Bakom dem hänger ballonger.
 • Kvinna i svart talar ien mikrofon. Ballonger i bakgrunden.
 • en man och en kvinna ler mot kameran.
 • Mingelbild med många människor på håll.
 • Länk i guld.
 • Entre till Högsbo närsjukhus. Tegelvägg, glasdörrar och sjukhusets namn i tora metallgrå bokstäver.

Nu är nya Högsbo närsjukhus är invigt! Känslorna av lättnad, glädje och stolthet gick nästan att ta på, bland både talare och gäster.

Invigningen inleddes med att elever från Billströmska folkhögskolan spelade livemusik i entrén. Gästerna fick sedan lyssna på några korta tal som skildrade hur vårt nya sjukhus kom till. Från början på 2010-talet då man inom VGR började diskutera hur Frölunda specialistsjukhus lokaler skulle ersättas på bästa sätt, till beredningar om hur Göteborgsregionens sjukvård ska vara uppbyggd i framtiden, om omställningen, till idag när verksamheten är igång i huset genom att flera mottagningar nu flyttat från Frölunda specialistsjukhus till Högsbo närsjukhus.

Framtidens vård

De första talarna var sjukhusdirektörerna. För Sjukhusen i väster Martin Rösman och för Sahlgrenska universitetssjukhuset Boubou Hallberg. Även om Sjukhusen i väster står för driften är det två förvaltningar som ska ha verksamhet i Högsbo närsjukhus. De båda betonade samarbetet genom hela processen med övriga förvaltningar och funktioner inom VGR. Självklart lyfte de även närsjukhusets viktiga roll i vårdens omställning, genom att vara ett flexibelt sjukhus med nya arbetssätt, med möjlighet att ta emot fler patienter och även redo att täcka upp för framtidens utbildningsbehov. Martin Rösman betonade den förbättring vårt nya sjukhus innebär för våra patienter och för våra medarbetare. Han sa bland annat:

– Även om byggnaden skapar goda förutsättningar så är det våra medarbetare som borgar för ett gott omhändertagande och en vård av hög kvalité för våra patienter.

Många att tacka

Huvudprojektledaren för projekt Högsbo, Henrik Almgren riktade i sitt tal tack till alla enskilda personer som bidragit extra mycket i varje fas och inkluderade även teamen kring varje person. Henrik har arbetat med Högsbo närsjukhus sedan 1 april 2016 och fick i sin tur ett varmt tack av Martin Rösman.

Politikperspektivet

Därefter kom politikernas perspektiv genom Susanna Cassberg, 2:a vice ordförande i styrelsen för Fastighet, stöd och service och Gunilla Lindell, vice ordförande i styrelsen för Sjukhusen i väster. Susanna inledde med att säga:

– För fyra år sedan var jag här när vi tog det första spadtaget och nu är vi här för att inviga Högsbo närsjukhus. Men historien börjar inte med det första spadtaget, utan innan dess pågick det mycket arbete inom VGR.

Susanna mindes tillbaka till de första diskussionerna om hur behoven av nya lokaler hos Frölunda specialistsjukhus skulle hanteras och återgav några av de steg som tagits sedan dess. Bland annat tjänstemannaberedning 2012, inriktningsbeslut 2015 och genomförandebeslut våren 2019.

Sedan var det Gunilla som tog över ordet och uttryckte från styrelsen för Sjukhusen i väster hur tacksamma, stolta och glada de är över det här närsjukhuset.

– Vi tror verkligen att det kommer bli bra för alla; de som kommer att få vård här, och de som arbetar här. Och även för miljön som det klimatsmarta sjukhus det är och också bra för ekonomin. Det är fantastiskt att projektet blivit billigare än budget och vi vill tacka alla som bidragit till det!

Även Helen Eliasson, ordförande i regionstyrelsen, passade på att lyckönska alla inblandade och tryckte på sjukhusets roll i omställningen av hälso- och sjukvården.

Länka samman

Efter talen var det dags att klippa bandet – eller? Men nej, istället plockades två länkar fram som länkades samman av de båda sjukhusdirektörerna. Symboliskt för det goda samarbete som varit, och som kommer.

Länkarna illustrerade även samarbetet mellan projektet Högsbo närsjukhus och medarbetarna på Frölunda specialistsjukhus. Medarbetarna har under flera års tid bidragit med sin kompetens om patienternas behov och tillsammans med projektet har de format alltifrån mottagningsrum till arbetssätt.

Invigningen avslutades med mer musik från Billströmska Folkhögskolan och under lunchen kunde gästerna delta i en konstvandring för att titta på den vackra och väl genomtänkta konsten i huset. All konst är på temat sammanflätning och bidrar till den lugna atmosfär som finns i huset.

Ett antal medarbetare från huset hade gyllene band på sig och i egenskap av experter på Högsbo närsjukhus svarade de på gästernas frågor.

Från lunchminglet

Bland gästerna hittades samordnade projektledare Eva Lindblad och Börje Blomster, initial projektledare och senare mentor till flera av de projektansvariga. Börje kontaktade Eva redan i förberedelsearbetet 2017 för att få in hennes kompetens till planering av nya operationsavdelningar. Hennes erfarenhet som operationssjuksköterska och tidigare erfarenheter från andra vårdbyggen behövdes. Eva började arbeta med projektet på deltid men det slutade med att hon tog över huvudansvaret på heltid vid start 2019. Eva konstaterar:

– Det är så häftigt att få vara med om ett så här stort projekt från början. Och att få slutföra det, i tid och till korrekt kostnad. Nu går jag i pension i mars och det är så otroligt skönt att få se hur bra det har blivit!