Lymfödemmottagning på plats på Högsbo närsjukhus

Mariana Rubin De Lima
Mariana Rubin De Lima, som är medicinsk lymfterapeut på rehabmottagningen på Högsbo.

Nu finns lymfödemmottagning Göteborg sedan den 1 april hos oss på Högsbo närsjukhus.

Lymfödemmottagningen vänder sig till boende i Göteborg och ansvarar för att behandla lymfödem hos vuxna patienter med diagnosticerade primära och sekundära lymfödem.

– Det är roligt att få komma till ett nytt och modernt sjukhus. Patienterna har hittat till Högsbo närsjukhus och berättar att de känner sig väl mottagna av servicevärdarna i entrén, vilket direkt ger en positiv upplevelse, berättar Mariana Rubin De Lima, som är medicinsk lymfterapeut på rehabmottagningen på Högsbo, och den som tar emot den här patientgruppen.

Lymfödem kan man få av missbildning av lymfsystemet, skada eller efter cancerbehandling. Lymfödem kan beskrivas som en svullnad som beror på att den kroppsvätska som kallas lymfa har svårt att transporteras. I stället samlas lymfan upp framför allt i området mellan huden och muskulaturen.

Lymfödem går oftast inte att bli av med, men det finns behandling som minskar besvären. Den viktigaste behandlingen är kompression som ska följas upp var sjätte månad livet ut.

Mottagningen på Högsbo arbetar på läkarremiss eller efter överrapportering från tidigare behandlande lymfterapeut inom slutenvård.