Konsten kommer upp på Högsbo närsjukhus

Konstnären Malin Palm står i en korridor, där hennes två medhjälpare håller på att montera hennes tavlor.
Konstnären Malin Palm (till höger) har den här veckan monterat sina målningar tillhörande verket "Återigen gryr dagen".

Arbetet med att färdigställa lokalerna i Högsbo närsjukhus inför inflyttningen pågår för fullt.

Den här veckan var konstnären Malin Palm på plats för att montera sina temperamålningar som ingår i verket ”Återigen gryr dagen”. Målningarna kommer att pryda vår pre- och postoperativa enhet. Konsten på sjukhuset ska bidra till en mänsklig och trygg miljö samt ge utrymme för reflektion och tankar.