Mottagningskorridorerna

 • Konstverk på vägg i en korridor
  1 av 4

  Points on a plane, seeds. Gustav Sparr. Foto: Attila Urbán

 • Konstverk i turkosa toner i en korridor
  2 av 4

  Points on a plane, sites. Gustav Sparr. Foto: Attila Urbán

 • Konstverk i slutet av en korridor
  3 av 4

  Points on a plane, generators. Gustav Sparr. Foto: Attila Urbán

 • Konstverk mot en grön vägg ovanför en soffa i en korridor
  4 av 4

  Points on a plane, generators. Gustav Sparr. Foto: Lisa Arvidsson

 • Konstverk på vägg i en korridor
 • Konstverk i turkosa toner i en korridor
 • Konstverk i slutet av en korridor
 • Konstverk mot en grön vägg ovanför en soffa i en korridor

"Points on a plane" är samlingsnamnet på de verk av Gustav Sparr som finns i sjukhusets tre mottagningskorridorer.

I mottagningskorridorerna på tre våningsplan är bildserierna Seeds, Sites & Generators (Frön, Platser & Alstrare) placerade. Konstnären har utgått från cellers beteende och form utifrån matematikern Voronois diagram och sedan bearbetat dem till tematiska sviter för de olika våningsplanen. Bearbetningen ger konsten på varje plan ett eget uttryck i färgskalor och motiv. Bilderna handlar även om hur människor rör sig i byggnaden, i sina liv och i relation till varandra.

I "Seeds" på plan -1 syns former av träd mot en vegetativ bakgrund. I "Sites" på plan 1 är mönstren kantiga där grafiska element refererar till vetenskapliga och fysiska idéer. "Generators" på plan 3 visar mönster av en organisk eller kosmisk ständigt pågående process.

Gustav Sparr (född 1977) är utbildad vid Konsthögskolan vid Umeå Universitet. Konstnären arbetar med datorbaserad animation och grafik där han gärna sätter samman fragment från olika discipliner till associativa sammanhang.