Pre- och postoperativa enheten

 • Två stora målningar placerade mot vita väggar i ett hörn
  1 av 3

  Återigen gryr dagen, Malin Palm. Foto: Attila Urbán

 • Målningar placerade på en gulgrön vägg i en korridor
  2 av 3

  Återigen gryr dagen, Malin Palm. Foto: Attila Urbán

 • Målning placerad på en gulgrön vägg
  3 av 3

  Återigen gryr dagen, Malin Palm. Foto: Attila Urbán

 • Två stora målningar placerade mot vita väggar i ett hörn
 • Målningar placerade på en gulgrön vägg i en korridor
 • Målning placerad på en gulgrön vägg

Malin Palms temperamålningar i "Återigen gryr dagen" finns på sjukhusets pre- och postoperativa enhet.

"Återigen gryr dagen" är en serie abstrakt landskapsmåleri i tempera som tillsammans utgör en helhet där bilderna presenteras i sammanlänkande stråk genom korridorerna på avdelningen pre- och postoperation. Färgskalan påminner om solljus, skir grönska och blå himmel och genom variationer i storlek och format skapas en dynamik och rytm som spelar med inredningens färg och materialval.

I patientsalarnas tak ovanför sängplatser finns även runda landskapskompositioner, utsnitt av originalmålningar, tryckta på absorbentplattor.

Malin Palm (född 1964) är utbildad vid Nyckelviksskolan på Lidingö. Konstnären har sin bas i abstrakt landskapsmåleri där färg, ljus och pigmentens egenskaper är de bärande elementen.