Parkeringshus

 • Fasad till garage och trapphus
  1 av 4

  Sekvens #1-3, Eva Beierheimer. Foto: Attila Urbán

 • Glasfönstret till trapphuset i anslutnings till parkeringsgaraget
  2 av 4

  Sekvens #1-3, Eva Beierheimer. Foto: Attila Urbán

 • Glasfönster i trapphus, sett inifrån
  3 av 4

  Sekvens #1-3, Eva Beierheimer. Foto: Attila Urbán

 • Vägg med infälld konstnärlig utsmyckning i garage
  4 av 4

  Sekvens #1-3, Eva Beierheimer. Foto: Attila Urbán

 • Fasad till garage och trapphus
 • Glasfönstret till trapphuset i anslutnings till parkeringsgaraget
 • Glasfönster i trapphus, sett inifrån
 • Vägg med infälld konstnärlig utsmyckning i garage

I parkeringshuset, som ligger mellan Högsbo närsjukhus och Högsbo sjukhus, finns konstverket "Sekvens #1-3" av Eva Beierheimer.

I konstverket "Sekvens #1-3" gestaltas tre olika delar av parkeringsgaragets arkitektur. Konstnärens genomgående idé är grafiska visualiseringar av DNA och den information som allt liv bär i sig. Formspråket symboliserar livets grundstenar i en sammansmältning med arkitekturens byggelement.

I gabionmuren runt garaget syns glas i form av en dubbelhelix med färgskiftningar från natur och byggnadens tegel. Glaset är belyst inifrån under mörkrets timmar. I trapphusens glasfasader visualiseras rektangulära former likt tegel som DNA-strängar av huskroppen, och inne i en av garagets väggar syns färgade klinkerplattor i en lång rad av lodräta sekvenser.

Eva Beierheimer (född 1979) är utbildad vid Akademie der Bildenden Künste i Wien och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Konstnären arbetar oftast i ett abstrakt, geometriskt formspråk som grundar sig i naturens och omgivningens strukturer för att utveckla nya former av visualiseringar.