Utomhusmiljön

 • Rundlar med färgade kakelplattor mellan två tegelbyggnaden
  1 av 4

  Herbarium för den medicinska vetenskapen, Anja Bache. Foto: Attila Urbán

 • Rundlar med färgade kakelplattor. I bakgrunden en röd tegelbyggnad och en taxibil.
  2 av 4

  Herbarium för den medicinska vetenskapen, Anja Bache. Foto: Attila Urbán

 • Rundel med färgade kakelplattor
  3 av 4

  Herbarium för den medicinska vetenskapen, Anja Bache. Foto: Attila Urbán

 • Rundel med färgade kakelplattor på en gräsmatta. I bakgrunden en röd tegelbyggnad.
  4 av 4

  Herbarium för den medicinska vetenskapen, Anja Bache. Foto: Attila Urbán

 • Rundlar med färgade kakelplattor mellan två tegelbyggnaden
 • Rundlar med färgade kakelplattor. I bakgrunden en röd tegelbyggnad och en taxibil.
 • Rundel med färgade kakelplattor
 • Rundel med färgade kakelplattor på en gräsmatta. I bakgrunden en röd tegelbyggnad.

Framför huvudentrén, och på flera andra platser, hittar man konstverket "Herbarium för den medicinska vetenskapen" av Anja Margrethe Bache.

Konstverket "Herbarium for Lægevidenskaben" (Herbarium för medicinsk vetenskap) består av sju cirkulära skulpturer i glaserat och oglaserat tegel som placerats både framför och bakom sjukhusbyggnaden, väl integrerade med områdets byggnader i tegel.

Gestaltningen tar avstamp i den medicinska utvecklingen från läkeörter till dagens högteknologiska sjukvård. Läkeörter omsätts här till geometriska färgkoder likt ett digitaliserat herbarium i formen av forskningens petriskålar. Konstverket inbjuder till en rofylld stund i stillhet där träbänken som löper runt två av skulpturerna är särskilt avsedda för vila. I varje skulptur finns ljus som lyser under mörkrets timmar.

Anja Margrethe Bache (född 1964) är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Hon arbetar med platsspecifik konst i en abstrakt kontext där hon strävar efter att skapa mötesplatser för dialog och reflektion.