Forskningsresultat på export!

Publicerad:
Deltagande forskare på världskongressen om ländryggs och bäckenbottensmärtafrån forskningsplattformen REMUSC: Maria Larsson, Lena Bornhöft, Anna Bergenheim, Sofia Juhlin, Anette Larsson, Sabine Vesting och Lena Nordeman
På bilden från vänster: Maria Larsson, Lena Bornhöft, Anna Bergenheim, Sofia Juhlin, Anette Larsson, Sabine Vesting och Lena Nordeman

Forskare och medarbetare i Forskningsplattformen för muskuloskeletal hälsa (REMUSC) har nyligen deltagit vid ”11th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Girdle Pain” med både postrar och muntliga presentationer.

11th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Girdle Pain – November 1st – November 4th, 2023 (worldcongresslbp.com)

”…en fantastisk bra vetenskaplig konferens i Melbourne. #REMUSC presenterade resultat på fem postrar och två muntliga presentationer. Vi har haft möjlighet att diskutera resultat, nya studier och fått värdefulla kontakter med forskare från olika delar av världen”, Lena Nordeman, FoU chef.

Postrar

Docent Lena Nordeman, FoU-chef, leg. sjukgymnast:
Uppföljning efter 13 år av kvinnor med långvarig ländryggssmärta som sökt primärvård (researchweb.org)

Anna Bergenheim, med. dr, leg. sjukgymnast:
Har fysioterapi och internetbaserad kognitiv beteendeterapi för stress effekt på långvarig smärta? (researchweb.org)

Anette Larsson, med. dr, leg. fysioterapeut:
Samband mellan trötthet och smärtlokalisering hos kvinnor med ländryggssmärta: en tvärsnittsstudie

Sofia Juhlin, doktorand, leg. sjukgymnast: Faktorer som påverkar förbättring av symtom och hälsa hos kvinnor med långvarig generaliserad smärta (researchweb.org)

Docent Maria Larsson, regionområdeschef FoUUI primär och nära vård, leg. sjukgymnast (projektledare: Annika Ekhammar, doktorand, leg. sjukgymnast): Erfarenheter av teamarbete inom primärvård för muskuloskeletala besvär – en fokusgruppsstudie (researchweb.org)

Muntliga presentationer

Sabine Vesting, doctorand, leg. Fysioterapeut: Exercising after pregnancy and its impact on pelvic symptoms and muscle recovery: A longitudinal prospective cohort study Sabine Vesting

Docent Maria Larsson, regionområdeschef FoUUI primär och nära vård, leg. Sjukgymnast: A short-term follow-up of the PREVSAM-model - Prevention of persistent pain and sickness absence through early identification and rehabilitation of at-risk patients with musculoskeletal disorders in primary care Maria Niklasson Larsson

#REMUSC

Vill du ta del av alla projekt inom REMUSC kan du göra det i projektdatabasen FoU i VGR: Projekt inom REMUSC (researhweb.org)

För mer information om REMUSC och övriga forskningsplattformar inom FoU primär och nära vård i Västra Götalandsregionen: Forskningsplattformar FoU primär och nära vård (vgregion.se)

Stöd och hjälp vid konferensresor

Vill du också delta vid konferenser för att sprida din forskning och dina resultat? Ta kontakt med oss inom FoU primär och nära vård. Vi kan bland annat hjälpa dig i arbetet med poster och presentationer och med information om medel att söka för konferensresor.

Skicka e-post med dina frågor och funderingar till rh.fouui.kommunikation@vgregion.se