Anslag till forskarstuderande från FoU primär och nära vård Skaraborg

Du som är forskarstuderande på doktorand– och licentiatnivå inom primärvården kan under din forskarutbildning söka ekonomiskt stöd för lönekostnader.

Ansökningsomgången för Anslag till forskarstuderande startar 1 oktober innevarande år.

Det ekonomiska stödet är max 20% av heltidsanställning (8 tim/vecka). Tilldelning sker i mån av andelen sökande och gäller för nästkommande år.

Villkor:

  • Tillsvidareanställning inom primärvården i Skaraborg
  • Registrerad som forskarstuderande
  • Individuell studie/forskningsplan
  • Planerad forskningverksamhet för anslagstiden

Ansökningsblankett (blanketten laddas ner automatiskt)

Ansökan med obligatoriska bilagor skannas och skickas via e-post: fou.primar.nara.vard.skbg@vgregion.se
senast 1 november innevarande år

Du som erhåller anslag från FoU primär och nära vård Skaraborg förväntas vid behov stå till förfogande för undervisning samt handledning.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: fou.primarvard.skaraborg@vgregion.se
eller telefon 0500-47 85 94

 

Anslag och medel

Du som är anställd inom primär och nära vård eller folktandvård i Västra Götalandsregionen har flera möjligheter att söka anslag/bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt. Du hittar länkar till lokala FoU-rådet, andra regionala anslagsgivare samt nationella anslagsgivare i urval här (vgregion.se).