Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiska stöd från FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän

FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän stärker kunskapsutvecklingen inom primär och nära vård genom att erbjuda ekonomiskt stöd för magister/masterstudier, pre-doktorander, doktorander och nyligen disputerade medarbetare. Här hittar du information om de ekonomiska stöd du kan ansöka om samt tjänster för granskningar av ansökningar inom FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän.

Som anställd inom primärvård och/eller folktandvård i Göteborg och Södra Bohuslän har du också möjlighet att söka forskningsanslag i lokala FoU-rådet i Göteborg och Södra Bohuslän. Du kan även ansöka om regionala FoU-medel.

Vi på FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän erbjuder dig som är medarbetare inom primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän och som planerar att ansöka om lokala FoU-medel hjälp med granskning av ansökan. Kontakta oss angående detta senast en månad innan ansökningsperiodens början.

E-post: fou.primar.nara.vard.gsb@vgregion.se

Anslag och medel

Du som är anställd inom primär och nära vård eller folktandvård i Västra Götalandsregionen har flera möjligheter att söka anslag/bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt. Du hittar länkar till lokala FoU-rådet, andra regionala anslagsgivare samt nationella anslagsgivare i urval här (vgregion.se).

 

OBS: För alla beviljade ekonomiska stöd från FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän gäller att projekten ska registreras i projektdatabasen FoU i VGR, Västra Götalandsregionens projektdatabas.

Projektdatabasen FoU i VGR (researchweb.org)

Du ska också registrera alla dina eventuellt beviljade medel under fliken "Anslag" i ditt CV i Projektdatabasen FoU i VGR.

Ansökningsperiod för ekonomiskt stöd år 2024, FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän: 1 - 31 oktober 2023

Du kan också löpande under året ansöka om ekonomiskt stöd för att skriva en forskningsplan och/eller en anslagsansökan samt för att skriva och/eller publicera en vetenskaplig artikel. Alla ansökningar görs digitalt via nedan länkar.

Stödet är avsett att användas till lön och avses främst användas för ett avgränsat projekt (masterarbete). Medel beviljas för ett år och till ett belopp på högst 100 000 kr. Graden av stöd kan variera.

Ekonomiskt stöd för magister/masterstudier, information och ansökan

Rapportformulär, Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för magister/masterstudier

 

Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön under en period då studierna som ska ingå i avhandlingen planeras och individuell studieplan upprättas. Stöd upp till 100 000 kr kan beviljas. Medel beviljas för ett år och kan sökas en gång. Graden av stöd kan variera.

Ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier - information och ansökan

Rapportformulär - Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier

Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön men kan även användas för kostnader som uppstår i samband med forskningen, t.ex. enkätutskick. Medel beviljas för ett år i taget. Graden av stöd kan variera under doktorandtiden men beräknas motsvara cirka 20% arbetstid.

Ekonomiskt stöd för doktorandstudier - information och ansökan

Fortsättningsansökan ekonomiskt stöd för doktorandstudier

Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för doktorandstudier - rapportformulär

Medel beviljas för ett år i taget. Graden av stöd kan variera under den postdoktorala tiden, men motsvarar c.a 20% av arbetstiden. Stödet är i första hand avsett att användas till lön men kan även användas för kostnader som uppstår i samband med forskningen, t.ex. enkätutskick.

Ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå - information och ansökan

Fortsättningsansökan ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå

Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå - rapportformulär

Ekonomiska stöd utan fast ansökningsperiod

Detta stöd avser att ge dig som vill starta upp ett projekt en möjlighet till tjänstledighet under några veckors tid för att skriva en forskningsplan och/eller en ansökan om forskningsanslag.

Ekonomiskt stöd för att skriva en forskningsplan och/eller en anslagsansökan -information och ansökan

Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för att skriva forskningsplan och/eller en anslagsansökan

Detta stöd avser att ge dig som redan har ett insamlat forskningsmaterial en möjlighet till ekonomiskt stöd för tjänstledighet under några veckors tid för att skriva en vetenskaplig artikel. Ekonomiskt stöd kan även ges till publiceringskostnader och språkgranskning

Ekonomiskt stöd för att skriva eller publicera en vetenskaplig artikel

Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för att skriva eller publicera en vetenskaplig artikel

OBS! Rabatter

Innan du skickar in ansökan, undersök om du har möjlighet att söka om rabatterad publiceringskostnad.

Publicering i open access-tidskrifter medför ibland en författaravgift. Läs mer om detta och om de rabatter anställda i VGR kan få.

Publicera - E-biblioteket VGR (vgregion.se)

Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften genom universitetsbibliotekets avtal med ett antal förlag.

Göteborgs universitets sida om rabatter på publiceringsavgifter

Det ekonomiska stödet söks av doktorander som är i slutfasen av sitt avhandlingsarbete och är i behov av sammanhängande tid att t.ex. skriva sin kappa/ramberättelse. Stödet är främst avsett att användas till lön. Graden av stöd kan variera och prioriteras enligt kvarvarande tid till disputation.

Speciellt ekonomiskt stöd för doktorandstudier

Senast uppdaterad: 2023-09-22 12:00