Forskning på gång i primär och nära vård

Publicerad:

Det finns ett stort antal medarbetare i primär och nära vård i Västra Götalandsregionen som utöver sin kliniska verksamhet även lägger tid och kraft på att i rollen som doktorand ta fram ny kunskap. Flera av dem har under året hållit halvtidsseminarier och en del har kommit i mål i och med sin disputation. Vi har i denna nyhet samlat information om 2023 års halvtidsseminarier för dig att ta del av.

Årets disputationer kan du läsa mer om på vår hemsida: Genomförda disputationer 2023 - (vgregion.se)

Åse Lundin genomförde sitt halvtidsseminarium 2023-02-01 vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Åse är fysioterapeut på Närhälsan Eriksberg rehabmottagning.

Handledare: Sara Wallström, Inger Ekman, Mari Lundberg, Paulin Andréll.

Avhandlingens titel: Upplevelser av att leva med långvarig smärta och utvärdering av en tidig personcentrerad insats i hemmet, via ett kombinerat telefon- och e-hälsostöd (MyHealthPain) för personer med långvarig smärta.

Tidig, tillgänglig, personcentrerad rehabilitering för personer med långvarig smärta (researchweb.org)

Planerad disputation, år: 2025


Sofia Juhlin genomförde sitt halvtidsseminarium 2023-03-09 vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Sofia är fysioterapeut på Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning.

Handledare: Anna Bergenheim, Kaisa Mannerkorpi.

Avhandlingens titel: Change in health status over time and effects of person-centered physical activity with support of e-health in persons with chronic widespread pain.

Hälsa över tid och fysisk aktivitet med stöd av e-hälsa vid långvarig generaliserad smärta (researchweb.org)

Planerad disputation, år: 2025

 


Alexander Wall genomförde sitt halvtidsseminarium 2023-10-17 vid Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Alexander är ST-läkare på Närhälsan Högsbo vårdcentral

Handledare: David Åberg

Avhandlingens titel: Physical activity, serum biomarkers, and functional aspects in relation to stroke and anxiety disorders.

Länk till projektbeskrivning kommer inom kort.

 

Planerad disputation, år: 2025-2026


Gabor Szalo genomförde sitt halvtidsseminarium 2023-05-25 vid Avdelningen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Gabor är distriktsläkare på Närhälsan Tidan vårdcentral.

Handledare: Bledar Daka

Avhandlingens titel: Arterial elasticity and vascular health: Population-based studies measuring vascular elasticity with non-invasive methods

Arteriell elasticitet och kärlhälsa (researchweb.org)

Planerad disputation, år: 2025

 

 


Ausra Saxvik genomförde sitt halvtidsseminarium 2023-11-16 vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs Universitet.

Ausra har jobbat som specialist i allmänmedicin på Öckerö vårdcentral i många år men från och med den 1 september 2023 anställd på Klinisk farmakologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Handledare: Dominique Hange

Avhandlingens titel: Samverkan kring och med patienter med depression, ångest och stressreaktion - samt med arbetsplatsen

Samverkan kring och med patienter med depression, ångest och stressreaktion - samt med arbetsplatsen (researchweb.org)

Planerad disputation, år: 2025


Marie Persson genomförde sitt halvtidsseminarium 2023-12-01 vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs Universitet.

Marie är psykolog på Närhälsan Ulricehamn vårdcentral.

Huvudhandledare: Sandra Weineland

Bihandledare: Bledar Daka

Avhandlingens titel: Går det att förebygga att episodisk migrän utvecklas till kronisk migrän inom primärvården

Behovsanpassad Digital behandling vid migrän: En randomiserad kontrollerad studie (researchweb.org)

Planerad disputation, år: 2025