Vi har en ny professor!

Publicerad:

Vi riktar ett stort grattis till Andreas Fors som nyligen är utnämnd till professor i omvårdnad med inriktning mot personcentrerad vård. Även grattis till oss som får arbeta nära Andreas.

Andreas är leg. sjuksköterska och är förutom professor i omvårdnad FoU-strateg inom FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän. Han leder också forskarskolan SHIFT CARE som fokuserar på kunskapsutveckling som genom lärande och forskning stödjer omställningen till Nära vård för personer i olika åldrar med komplexa vårdbehov.

"Det roligaste med att ha blivit professor tycker Andreas är att på flera nivåer kunna vara med att bidra till att kunna förbättra hälso- och sjukvård och omsorg med utgångspunkt från ett personcentrerat perspektiv och arbetssätt. Att fungera som handledare och följa doktoranders och juniora forskares utveckling är också väldigt stimulerande och roligt." (gu.se 23 april 2024)

Läs mer om utnämningen på Göteborgs universitets hemsida: Andreas Fors utnämnd till professor i omvårdnad med inriktning mot personcentrerad vård | Göteborgs universitet (gu.se)