Håll dig uppdaterad med den senaste evidensen - Publicerad forskning från FoU primär och nära vård

Publicerad:

En fästingburen bakterie, behandling av högt blodtryck, effekten av integrerad beteendehälsa i primärvård och upplevelsen av att arbeta med sjukskrivning. Detta är ämnen du kan läsa mer om i det senaste urvalet av publicerade vetenskapliga artiklar under fjärde kvartalet 2023 från medarbetare inom primär och nära vård i Västra Götalandsregionen.

Publikationer i urval

Hypertension management in primary health care: a survey in eight regions of Sweden

Professor Kristina Bengtsson Boström, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin och FoU-strateg, Närhälsan Billingen vårdcentral, FoU primär och nära vård Skaraborg, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet, et al

Scandinavian Journal of Primary Health Care september 2023

Högt blodtryck (hypertoni) är den viktigaste riskfaktorn för insjuknande i kardiovaskulära komplikationer och död framför allt stroke, hjärtinfarkt, hjärt- och njursvikt och att behandling till fastställda blodtrycksmål minskar dessa risker har starkt vetenskapligt stöd. Hypertoni är ett av de vanligaste tillstånden som omhändertas i primärvården. Ungefär var fjärde medborgare i befolkningen har hypertoni och många (ca 50%) uppnår inte de rekommenderade målvärdena trots att riktlinjer inom området har funnits sedan länge och läkemedelsbehandlingen är billig.

 

Primary Care Behavioral Health in Sweden – a protocol of a cluster randomized trial evaluating outcomes related to implementation, organization, and patients (KAIROS)

Josefine Lilja, specialistpsykolog klinisk psykologi, Närhälsan, FoU-handledare, FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän, et al

BMC Health Services Research 31 oktober 2023

Primärvården har svårt att klara av sitt uppdrag: Att med hög tillgänglighet och kontinuitet erbjuda vård för patienter med psykiska besvär. Integrerad beteendehälsa (IBH) är ett primärvårdsanpassat sätt att organisera primärvården. Syftet med projektet är att stärka evidensbasen för vilka effekter IBH har på tillgänglighet, patientnöjdhet och modellföljsamhet.

 

"That's probably how you would want care to be" - experiences of sick leave teams at a health center, a mixed method study.

Eva Hällås, arbetsterapeut, Regionhälsan Kompetenscentrum försäkringsmedicin, et al

BMC Primary Care 17 november 2023

Sjukskrivning är en vanligt förekommande åtgärd i primärvård som ska likställas med annan vård och behandling. Sjukskrivningsärenden tar tid och läkaren ska, under besöket, hinna undersöka, göra en bedömning, sätta en diagnos, upprätta en plan och fylla i ett läkarintyg. Därutöver ska det finnas rutiner för uppföljning av åtgärden. Forskning visar att läkare ofta uppfattar åtgärden som problematisk och saknar stöd, försäkringsmedicinska kunskaper och tid för arbetsuppgiften förutom att arbetsmiljön påverkas.

 

Konferens

Poster: Neoehrlichia mikurensis infection could be an underlying cause of polymyalgia rheumatica.

Lingblom C, Sundvall S, Bengtsson Boström K, Hjerpe P, Mossberg K, Sundvall P, Wennerås C.

San Fransisco, USA: North American Primary Care Research Group (NAPCRG) 51st Annual Meeting; 2023 (napcrg.org)

Projektbeskrivning i Projektdatabasen FoU i VGR: Är den fästingburna bakterien Neoehrlichia mikurensis en möjlig orsak till polymyalgia rheumatica? (researchweb.org)

 

Övriga publikationer och avhandlingar

Vetenskapliga publikationer och avhandlingar 2021–2023 (vgregion.se)