Projektdatabasen FoU i VGR

Det pågår ett stort antal FoU-projekt där projektledare, handledare och medarbetare är anställda inom primär och nära vård i Västra Götalandsregionen.

Vi är måna om att tillgodose det behov som finns av att offentliga organisationer redovisar och synliggör den forskning som bedrivs. Detta gör vi genom Projektdatabasen FoU i VGR, där varje projektledare själv registrerar och uppdaterar informationen om sina forsknings- utvecklings- eller kvalitetssäkringsprojekt. Det krävs ingen inloggning för att läsa den information som finns i databasen, vilket innebär att vem som helst kan hämta information direkt från det som finns publicerat.

I projektdatabasen FoU i VGR samlas projektbeskrivningar för forskningsprojekt, utvecklingsprojekt, kvalitetssäkringsarbeten samt innovationsprojekt inom hälso- och sjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Just nu återfinns över 8000 projektbeskrivningar i databasen och det material som registreras här skapar en viktig informationsplattform till vår forskning. Projektbeskrivningar, forskarnas profiler och CV:n skapar också grunden till regionens och verksamheternas årsstatistik.

Hitta din FoU-guide för Projektdatabasen FoU i VGR

Inom de olika förvaltningarna och de geografiska områdena för primär och nära vård, finns FoU-guider. Deras roll är bland annat att säkerställa statistik och information projekt som bedrivs inom primär och nära vård samt att vara ett stöd för projektledare. Du hittar din FoU-guide i listningen (researchweb.org)