Namnbyte från FVM till Millennium – påverkar länkar och kortadresser

Uppdaterad:
Publicerad:

Programmet FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) har nu officiellt bytt namn till program Millennium, i enlighet med regionstyrelsens beslut i oktober. Det nya namnet innebär bland annat att namn på webbsidor och kortadresser nyligen ändrats här på Vårdskiftet.

Startsidan i toppmenyn som tidigare hette Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) heter nu Millennium och har kortadressen vgregion.se/millennium. Övriga kortadresser till vissa enskilda webbsidor under rubriken Millennium:

Bakgrund till namnändringen

Namnbytet är resultatet av den översyn av programarbetet och närliggande frågor som gjordes tidigare i år. För programmet Millennium innebär förändringarna en tydligare koppling till linjeorganisationen i VGR, i syfte att öka förankring och delaktighet i de förvaltningar som ska införa Millennium.