Verksamhetsexperter

Här hittar du som är utsedd till verksamhetsexpert information om vad arbetet innebär, praktisk information om uppdraget och en beskrivning av rollerna i teamen för arbetsströmmarna .

Arbetet med att designa och anpassa Millennium efter vårdens behov är ett omfattande arbete under flera år. Designen av kliniska och administrativa arbetsflöden och funktioner leds av projektet Standardisering och kliniskt innehåll (Soki).

Varje förvaltning har utsett medarbetare som är med i arbetet som representanter för Västra Götalandsregionen, sin förvaltning och sin yrkesroll. De som har blivit utsedda ingår i team, tillsammans med andra verksamhetsexperter, som under ledning av personer från programmet Millennium och leverantören Oracle ska:

  • bidra i utformningen av Millennium och definiera och besluta om regiongemensamma processer och arbetssätt
  • inhämta och analysera information från ditt professionella nätverk mellan arbetssessionerna, exempelvis om möjliga processer och arbetssätt
  • testa och utvärdera funktionaliteter i Millennium för att hitta de bästa lösningarna

Rollen som verksamhetsexpert

  • arbetar på ledningens mandat i respektive organisation
  • har ett regionalt uppdrag som ska gagna patienter i hela Västra Götaland
  • har en viktig roll som ambassadörer för införandet av Millennium i den egna organisationen

Dokument

Program FVM bytte den 1 november 2022 namn till program Millennium. Reservation för att vissa bilder innehåller begreppet FVM.  

Introduktionsmaterial till verksamhetsexperter

Bra att veta om uppdraget

Arbetstider
Uppdragets omfattning kan variera mellan olika verksamhetsexperter. Vanligast är 0,5-2 dagar per vecka och då vanligtvis digitalt. Fysiska möten förekomma. Arbetstiderna varierar mellan olika veckodagar och tidpunkter. 

Introduktion
Samtliga verksamhetsexperter får en introduktion till sin uppgift av en processledare eller konfigurationsanalytiker inom arbetsströmmen. Introduktionen kan variera i omfattning och innehåll beroende på verksamhetsexpertens insatts i design- och valideringsarbetet.

Lön/OB/löneförmåner
Lön betalas ut från ordinarie arbetsgivare. Eftersom ordinarie anställning kvarstår så gäller samma villkor för lön, OB-ersättning och andra ersättningar som i den ordinarie anställningen.

Reseersättning
Eftersom ordinarie anställning kvarstår så betalas reseersättning enligt de villkor som gäller i den ordinarie anställningen

Språk
Svenska gäller som grund i programmet, enligt avtalet mellan VGR och Cerner. En del av Cerners medarbetare talar engelska men du som verksamhetsexpert ska uttrycka dig på det språk du känner dig bekväm. Alla beslut ska fattas på svenska.

Utrustning
På din ordinarie arbetsplats behöver du ha möjlighet att sitta avskilt för att kunna delta i digitala möten. Utrustning som behövs är en dator och hörlurar med mikrofon. Denna dator bör vara en som du återkommande kan använda, då arbetet kan kräva installation av vissa specialprogram. Har du möjlighet är det bra att ha en egen bärbar arbetsdator som du kan ta med till våra fysiska möten.


Roller i teamarbetet

Processledare
Medarbetare från Västra Götalandsregionen (VGR) som leder teamet

Senior Consultant/Workstream lead
Cerners seniora konsult som är expert på funktionaliteten i den del av systemet som teamet arbetar med

Junior Consultant
Junior medarbetare från Cerner. Bistår seniora konsulter och konfigurationsanalytiker

Konfigurationsanalytiker
VGR-medarbetare med systemkunskap. Dessa medverkar för att inhämta information så att de senare kan arbeta med att konfigurera systemet, samt arbeta med efterföljande förvaltning

Verksamhetsexpert
Medarbetare från VGR:s förvaltningar och andra vårdgivare som medverkar i anpassningen av Millennium utifrån hälso- och sjukvårdens behov

Informationsmodulerare
Personer från informatikprojektet som ansvarar för att hålla ihop begreppsbildning och att vi inom och utanför programmet Millennium använder oss av samma språk i våra system

Domänarkitekt
IT-arkitekt som kan rita upp en struktur kring hur Millenium ska kunna interagera och agera med andra IT-system


Kontakt

Funktionsbrevlåda till program Millennium: millennium@vgregion.se