Digitala vårdmöten

Digitala vårdmöten är möten där patienter och vårdpersonal kan träffas på distans via chatt, textmeddelanden eller med ljud och bild. Här finns material om digitala vårdmöten i den nya plattformen, Vård och hälsa, som på sikt ska bli en samlad ingång för olika e-tjänster inom hälso- och sjukvården i VGR.

Utbildning

Utbildning för dig som ska arbeta i Vård och hälsa.

Invånarsupporten

Invånare och patienter som behöver teknisk support kan du hänvisa till invånarsupporten på 1177.se.

Rutiner och styrande dokument

Support

Behöver du teknisk hjälp eller vill rapportera något som inte fungerar? Vänd dig till VGR:s servicedesk, som du når via chatt, webbformulär eller telefon. 

Chatt och webbformulär (gäller även för Millenniumsupport)
Telefon: 010-47 37 100

Per Jacobsson

Regional samordnare för digitala vårdmöten