Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fysioterapeuter stöttar BVC vid bedömning och behandling av spädbarn

Bedömning och behandling av spädbarn
Fotograf: Marie Ullnert

Vid försenad eller avvikande motorik hos spädbarn är det viktigt med tidiga insatser för att främja motorisk stimulans. Närhälsans rehabmottagning på Tjörn har under 2019 drivit ett innovationsprojekt för att effektivisera remissprocessen för spädbarn som behöver träffa specialistbarnläkare och fysioterapeut. Susanne Spetz, fysioterapeut vid rehabmottagningen, såg möjligheten i att samverka med BVC redan i ett tidigt skede och fick finansiering från Innovationsfonden för att utveckla sin idé.

Målet med projektet har varit att utöka fysioterapins verksamhetsområde genom att ta emot remisser från BVC för motorisk bedömning och behandling av spädbarn.

– På så sätt kan spädbarn erbjudas djupare motorisk bedömning redan på primärvårdsnivå. Genom att effektivisera remissprocessen är förhoppningen att viktiga insatser för spädbarnet kan initieras tidigare – något som studier visar vikten av. Utifrån samarbetet med BVC kan också ett bredare bedömningsunderlag erbjudas om remiss till barnläkare behöver skrivas, säger Susanne Spetz.

 

Med hjälp av det nya sättet att arbeta är förhoppningen att kunna kvalitetssäkra de motoriska bedömningarna av spädbarn som görs i primärvården.

– Exempelvis finns det behov av att bedöma motorik mer detaljerat än vad som vanligtvis görs på BVC – något som en fysioterapeut har kompetens för att göra, säger Susanne Spetz.

Finansiering från Innovationsfonden

För att kunna ta emot remisser för bedömning och behandling av spädbarn gick Susanne en utbildning inom bedömningsinstrumentet SOMP-I. I samband med det följde hon också medarbetare i deras arbete vid fysioterapimottagningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

– Tack vare Innovationsfonden har jag kunnat avsätta tid för just kunskapsinhämtning och möten. Pengarna har också möjliggjort nätverkande och finansiering för vidareutbildning. Dessutom fick jag en personlig innovationscoach från Innovationsplattformen, vilket väckte nya idéer och tankar på nya projekt, säger Susanne Spetz.

I linje med omställningen

Under hösten 2019 började Närhälsans rehabmottagning på Tjörn att ta emot remisser från BVC för bedömning och behandling av spädbarn. Vid vissa tillfällen har bedömningar också gjorts på sambokad tid med BVC-sköterska och barnläkare.

– Genom att omfördela primärvårdens resurser ligger projektet i linje med VGR:s strategi för hälso- och sjukvårdens omställning – en strategisk satsning som bl.a. fokuserar på tätare samarbete och kompetensutnyttjande mellan olika professioner. Ökad samordning och kompetens inom BVC och rehab skapar en högre medicinsk kvalitet. Det innebär också förbättrad effektivitet och produktivitet, vilket i sin tur medför en ökad tillgänglighet för patienten. Detta genom exempelvis minskade väntetider och tidigare insatser, säger Susanne Spetz.

Idén möjlig att spridas

– Vården står inför stora utmaningar vilket ökar hälso- och sjukvårdens behov av kompetensutnyttjande mellan olika professioner och olika verksamhetsområden, något som samarbetet mellan fysioterapeuter och BVC är ett bra exempel på. Jag har idéer kring hur projektet kan utvecklas och utvärderas och därefter ser jag därför potential för projektet att spridas till fler BVC i VGR, säger Susanne Spetz.

 


Senast uppdaterad: 2020-03-27 16:26