Innovation som utgår från användares behov

Tjänstedesign är en metodik som utgår från användares behov och upplevelser i utformningen av innovativa tjänster och produkter. Inom hälso- och sjukvården är användaren oftast patient, men kan också vara närstående eller vårdmedarbetare. Metoden är användarcentrerad, behovsfokuserad och medskapande, något som också genomsyrar arbetet på Innovationsplattformen.

Tjänstedesign ska bli en självklar del i innovationsarbete

I VGR finns det flera tjänstedesigners anställda. Några arbetar på Innovationsplattformen och andra på enheten Design och användarupplevelse på Koncernstab digitalisering (KSD).

Alla som är anställda på Innovationsplattformen, oavsett tidigare bakgrund, har dessutom kunskap om tjänstedesign. Vi vill att tjänstedesign ska bli en självklar del i allt innovationsarbete som pågår inom hälso- och sjukvården och på så sätt kunna stärka användares delaktighet under hela processen. Metoden är kreativ och uppmuntrar mod att testa och ompröva idéer innan de förverkligas. Tillvägagångsätten är många, det kan t ex handla om workshops, intervjuer eller observationer. Målet är att slutresultatet möter användares verkliga behov istället för att förverkliga förutbestämda lösningar.

I VGR:s innovationsprocess finns det flera exempel på metoder som är sprungna ur designmetodik. Designlogiken och innovationslogiken har flera gemensamma nämnare, bland annat involvering av intressenter och användare, iterativa processer och behov i fokus, vilket gör det lämpligt att använda designmetoder i innovationsprojekt

Förbättrad förlossningsvård

Innovativt arbete som sätter gravida kvinnor, nyblivna mammor och förlossningspersonal i fokus. Med hjälp av tjänstedesignmetodik vill man få en bättre förståelse för de behov som finns före, under och efter förlossning. Behoven ska ligga till grund för utvecklingen nya värdeskapande lösningar som kan skapa trygghet för föräldrar och personal.

digitala vårdmöten

Digitala vårdmöten utifrån användarnas behov

Med hjälp av tjänstedesignmetodik går projektet på djupet för att identifiera användarnas faktiska behov. Under 2019 kommer tre olika prototyper att testas och utvärderas för vidare implementering i hälso- och sjukvården.

Mobil närsjukvård

Förbättrad mobil närsjukvård

Med hjälp av pengar från Innovationsfonden kunde Närsjukvårdsteamet västra Skaraborgs genomföra ett förbättringsprojektet tillsammans med en tjänstedesigner. Resultatet blev fyra nya lösningar som förbättrade genomförandet av deras arbete.