Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuella utlysningar

Här hittar du information om aktuella utlysningar.

Utlysningar med anledning av Covid-19


VINNOVA: Samverkansprojekt för forskning och innovation kopplat till coronapandemin
Utlysningarna ska bidra till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin och förhindra framtida pandemier. Resultaten från innovationsprojekten ska kunna implementeras och nyttiggöras redan under pågående pandemi, och resultaten från förstudierna ska leda till ökad beredskap inför kommande pandemier.

För innovationsprojekt går det att söka upp till 5 MSEK med minst två projektparter varav en ska vara från näringslivet eller hälso- och sjukvården. Ansök senast 18 augusti.

För förstudier går det att söka upp till 1 MSEK med minst två projektparter varav en ska vara från näringslivet eller hälso- och sjukvården. Ansök senast 18 augusti.

VINNOVA: Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av Coronaepidemin
VINNOVA öppnar en utlysning för omställning i spåren av Coronakrisen. Ansökningarna skall handla om omställning av produktion eller verksamhet och utgå från nya behov som uppstår på grund av Corona. Det går att söka upp till 1 miljon kronor och en första lösning ska vara redo inom 6-12 månader. 

Sista ansökningsdag: Utlysningen är uppdelad i flera ansökningsperioder med slut 26 juni, 21 augusti och 18 september. Skickar du in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet.

Horisont 2020
Med anledning av Covid-19 har EU-kommissionen förlängt ansökningsperioden i flera utlysnigar i ramprogrammet för forskning och innovation. Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Andra utlysningar

Projekt som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling
Utlysningen vänder sig till innovationsprojekt med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren. Det måste vara samverkan mellan tre olika parter från två olika sektorer (hälso- och sjukvård, akademi eller näringsliv).

Öppnar: 14 september

Sista ansökningsdag: 25 november

Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor
I den här utlysningen välkomnas projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor.

Sista ansökningsdag: 26 augusti 2020

IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld
Vinnova söker dig som har idéer om hur sakernas internet (Internet of Things, IoT) kan användas i offentlig sektor för att uppnå en hög livskvalitet för människor i Sverige. Syftet är att öka offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda IoT.

Sista ansökningsdag: 30 september

För information kring utlysningar för forskning, kontakta Gothia Forum

Senast uppdaterad: 2020-07-03 12:21