Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuella utlysningar

Här hittar du information om aktuella utlysningar.

Utlysningar för innovationsprojekt

BioInnovation: Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk
Har du idéer om hur biomaterial kan användas på nya sätt i vården?  Inom strategiska innovationsprogrammet Bioinnovations utlysning Hypotesprövning steg 1 går det att söka upp till 500000 kr för mindre forsknings- och innovationsprojekt. Dessa ska behandla en radikal och innovativ frågeställning. Projektet skall syfta till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag inför ett mer omfattande projekt.

Utlysningen öppnar 28 april. Sista ansökningsdatum är antingen 7 september, 8 mars (2022) eller 6 september (2022). Läs mer här.

VINNOVA - Omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen i spåren av pandemin
Vinnova utlyser pengar för att bidra till att utnyttja den tuffa tid som pandemin innebär till att ställa om vissa branscher och områden inför framtiden. För hälso- och sjukvården finns två fokusområden i utlysningen: Rehabilitering på distans och Social oro. Vinnova kommer att erbjuda stöd i ansökningsskrivandet via Teams den 9/4, 23/4, 29/4, samt 3/5. Läs mer på Vinnovas webbplats.

Det går att söka upp till 1 miljon kr. och sista ansökningsdag är 11 maj.

Horisont Europe
I januari 2021 startar Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som sträcker sig mellan 2021 och 2027. Med början första kvartalet 2021 bygger EU vidare för att kunna stärka effekten av forskning och innovation, med målet att kunna rusta för arbetet med att ta sig an globala utmaningar och kunna nå FN:s globala mål.

VINNOVA - Innovationsmiljöer inom precisionshälsa 2021
Vinnova utlyser medel till ambitiösa gränsöverskridande samarbeten som vill bidra till mer träffsäkra lösningar inom hela hälsoområdet, såväl inom prevention och främjande som inom diagnostik och behandling.

För att söka behöver man vara en konstellation med minst tre parter/aktörer från minst tre sektorer. Projekten skall handla om att initiera, etablera eller vidareutveckla miljöer som med forskning och innovation bidrar till precisionshälsa. 

Belopp: 5-8 MSEK
Projektlängd: 2,5 eller 5 år
Sista ansökningsdatum: 8 juni 2021

Utlysningar för forskningsprojekt

För information kring utlysningar för forskning, kontakta Gothia Forum.

Grants Office: Vägledning och stöd under ansökningsarbetet

Du som är medarbetare inom hälso- och sjukvården i VGR, och ansöker om medel för ett innovationsprojekt, kan vända dig till vårt Grants Office. Där får du vägledning och stöd under ansökningsarbetet samt rådgivning under projektets gång.
Senast uppdaterad: 2021-04-27 10:26