Välkommen till en inspirerande dag!

Vi efterlyser nya perspektiv på och förslag till mer hållbar användning av medicinsktekniska produkter.

Vill du dela med dig av detta under ett dialogmöte med fokus på framtidens hälso- och sjukvård i VGR? Inom ramen för projektet “VGR som Innovationsmotor” bjuder vi in till en dag med dialog för att tillsammans lära av varandra och hitta mer hållbara lösningar.

Ny och innovativ medicinteknik utvecklas i snabb takt och samtidigt finns allt större krav och förväntningar på en mer hållbar sjukvård med bl.a. resurseffektivare materialflöden och lägre klimatpåverkan.

Vi vill därför tillsammans med näringsliv, akademin och intresseorganisationer diskutera olika aspekter av de utmaningar vården står inför med ett framtida större vårdbehov, nya medicintekniska produkter samt krav på resurseffektiv och hållbar vård.

Tillsammans hoppas vi kunna utforska var de största utmaningarna finns, men även bolla potentiella möjligheter till utveckling och användande av framtidens hållbara medicintekniska produkter.

Fokus under dagen är att förstå varandras utmaningar kopplade till två breda produktgrupper  – endoskopisk apparatur och staplers.  Gemensamt för dessa grupper av produkter är att de är relativt vanliga inom vården, komplexa samt att produkter i grupperna finns både engångs- och flergångsutförande.

För givande dialoger kommer vi att fokusera på ekologisk hållbarhet, och:

  • Utgå från vårdens perspektiv och framtida hållbarhetsrapportering
  • Fokusera på endoskopisk apparatur och i staplers
  • Diskutera i mindre grupper runt olika teman

Dialogerna inleds med följande korta presentationer:

  • VGR:s hållbarhetsmål, Viveca Reimers, Koncernstab regional utveckling, VGR
  • Upphandling, Christina Carlbom, Koncerninköp, VGR
  • Innovation i VGR, Lina Strand Backman, Innovationsplattformen VGR

Dagen riktar sig till dig som arbetar inom näringsliv, akademin eller intresseorganisationer och som vill bidra till förbättringar inom vården.

Dessutom ska du ha erfarenhet av, eller kunskap inom hållbarhet och /eller av utvecklandet eller användandet av medicintekniska produkter.

Tid, plats och anmälan:

Tid:  Den 6 december klockan 13:30 – 17:00.

Plats:  Mölndals sjukhus, aulan R-huset.

Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast den 16 november. Antalet platser är begränsade och vår ambition är att ni deltagare ska representerar en bredd av olika perspektiv och bakgrunder. Därför kommer vi eventuellt att behöva göra ett urval.

Du kommer få en bekräftelse på deltagande senast den 17 november.

Anmäl dig här: https://forms.office.com/e/6fmKLd89wM

Läs mer:

Här kan du läsa mer om VGR som innovationsmotor

Här samlar vi information om dialogmötet

Karta över Mölndals sjukhus:

R-aulan ligger i R-huset, plan 3. Adress Länsmansgatan 28, Mölndal.
På kartan nedan är R-huset utmärkt med gröna pilar. Det finns parkeringsmöjligheter på sjukhusområdet, exempelvis i anslutning till R-huset eller i parkeringshus nära huvudentrén (utmärkta med cirklar på kartan).

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg

Frågor och kontakt:

Sandra Olsson

Projektledare

Telefonnummer