Kraftsamling drönare

VGR har länge arbetet i projekt där drönare har använts på olika sätt i syfte att underlätta och förbättra hälso- och sjukvårdens logistik. Hösten 2023 fattade Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR beslut om långsiktig fortsatt finansiering av Kraftsamling drönare i VGR.

I Kraftsamling drönare ingår flera projekt. Det är prehospitala projekt som drönare med hjärtstartare och visuellt stöd från olycksplats, men också logistiklösningar med drönare.

Kraftsamlingen handlar även om att vidareutveckla och etablera den infrastruktur för nyttjandet av drönare i vården, som vi hela tiden arbetar med att stärka. Det här sker i samverkan med många andra aktörer, såväl inom vårt västsvenska ekosystem som med myndigheter, lärosäten och näringsliv i VGR och nationellt.

Bakgrund

2020 inleddes ett projekt i VGR, "Hjärtstartare med drönare vid hjärtstopp".
Projektet var finansierat av Vinnova och VGR:s Innovationsfond.
Projektet har därefter förlängts och under projekttiden har ett stort antal flygningar genomförts och hjärtstartare har levererats i flera fall.

Hälsoekonomiska analyser har genomförts, och dessa visar på måttlig med försvarbar kostnad för interventionen. Dialog och samverkan har skett löpande med externa aktörer, i Västsverige, med svenska myndigheter, andra regioner samt aktörer i Europa. Projektet har även resulterat i ett flertal vetenskapliga publikationer.

Idag finns det fem drönarsystem som täcker cirka 10 procent av regionens invånare installerade i VGR. Dessa system är integrerade i larmkedjan vid hjärtstopp, och har testats även i andra tillämpningsområden, såsom tidig lägesbild av akut händelse i samband med sjukvårdsinsats. Sammantaget har alla de olika tillämpningar av drönartekniken gjort att VGR positionerat sig både på den nationella och internationella arenan som en ledande aktör inom området.

Vinster

De potentiella vinsterna med nyttjandet av drönare inom hälso- och sjukvården är många. Bland annat kan tekniken bidra till:

  •  Jämlik och nära vård, möjligheter ökar att få samma service oavsett om du bor i stad eller glesbygd.
  • Möjligheter att rädda liv, projektet med hjärtstartare är ett exempel.
  • Miljövinster, mindre fossilberoende logistik.
  • Effektivt resursutnyttjande, inom såväl akuta som icke akuta transporter.
  • Att VGR ses som en attraktiv arbetsgivare och samverkanspart, genom att regionen nyttjar teknik i framkant.

Kontakt

Vill du veta mer?
Söker du drönarsamverkan ino, VGR?

Magnus Kristiansson

Innovationsledare

Telefonnummer

Anna-Lena Alvekrans

Innovationsledare

Telefonnummer