Innovationsfondens beviljade projekt

För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, utvärdera eller implementera nya innovativa produkter, processer, tjänster, organiseringar eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR.

Nedan kan du läsa om de projekt som beviljats medel från Innovationsfonden. Texterna på sidan har projektgrupperna själva formulerat.

Till flera av projekten finns länkar till artiklar i olika nyhetsmedier. Vi uppdaterar dessa sidor fortlöpande.

Artiklarna utgör exempel på det som har publicerats inom området. Observera att vissa artiklar finns åtkomliga bakom betalvägg. Tipsa oss gärna på fler artiklar som handlar om projekt som har finansierats av VGR:s Innovationsfond:
innovationsplattformen@vgregion.se

Till beviljade projekt

Om Innovationsfonden

Mer om Innovationsfonden (artiklar om Innovationsfondens värde)