Innovationsfondens dag 2024

Snart är det dags! Vi är återigen stolta över att bjuda in till Innovationsfondens dag.

OBS! Mer information kommer. Innehållet på sidan kommer att kompletteras.

I Västra Götalandsregionen pågår flera fantastiska och medarbetardrivna projekt som syftar till att göra hälso- och sjukvården bättre – för våra patienter och vår sjukvårdspersonal.

Med stor stolthet vill vi nu visa upp några av dem. Du som arbetar inom
hälso- och sjukvård i VGR, som arbetar i en ledande funktion, som ingår i ett innovationsprojekt eller som har planer på att börja arbeta med innovation som ska främja regionens hälso- och sjukvården: Välkommen till en spännande dag!

Tid och plats

Den 2 september 2024, Kl.8:30-16:00 på Jacýz hotell, Göteborg.

Preliminärt program

Moderatorer: Maria Segertoft och Ulrika Engstrand, projektledare för Innovationsfondens dag 2024, Innovationsplattformen

 

8:30 – 9:00 Mingel med fika. Passa på att titta närmare på projekten, knyta kontakter och skapa relationer!
   

9:00 – 9:15 

Inledning med Karin Muth Looström
   
9:15  10:00  Inspirationsföreläsare, håll utkik här. Namn kommer!
   
10:00 – 10:30  Fika Passa på att titta närmare på projekten, knyta kontakter och skapa relationer!
   
10:30 – 12:00 Fyra Projektföreläsningar á 15 min
   
12:00 – 13:00  Lunch
   
13:00 – 13:25 Inspirationsföreläsare
   
13:30 – 14:30 Fyra Projektföreläsningar á 15 min
   
14:30 – 15:00  Fika
   
15:00 – 15:45 Innovationsfondens prisutdelning
   
15:45 – 16:00 Avslutning

 

Anmälan

Anmäl dig via Regionkalendern