Innovationsfondens dag 2024

Martin Rösman, sjukhusdirektör för Sjukhusen i väster och Ann Ekberg Jansson, FOU-chef VGR och ordförande i Innovationsfondens styrgrupp.

Snart är det dags! Vi är återigen stolta över att bjuda in till Innovationsfondens dag.

I Västra Götalandsregionen pågår flera fantastiska och medarbetardrivna projekt som syftar till att göra hälso- och sjukvården bättre – för våra patienter och vår sjukvårdspersonal.

Med stor stolthet vill vi nu visa upp några av dem. Du som arbetar inom
hälso- och sjukvård i VGR, som arbetar i en ledande funktion, som ingår i ett innovationsprojekt eller som har planer på att börja arbeta med innovation som ska främja regionens hälso- och sjukvården:
Välkommen till en spännande dag!

Tid och plats

Den 2 september 2024, Kl.8:30-16:00 på Jacýz hotell, Göteborg.

Program

Moderator: Lina Strand Backman och Susanne Dahlberg

Läs mer om innehållet:

Presentation av talare

8:30 – 9:00 Mingel med fika. Passa på att titta närmare på projekten, knyta kontakter och skapa relationer!
   

9:00 – 9:20 

Inledning med Karin Muth Looström och Lina Strand Backman
   
9:20 – 10:15 Inspirationsföreläsare

Kristian Wirsén

   
10:15 – 10:45 Fika Passa på att titta närmare på projekten, knyta kontakter och skapa relationer!
   
10:45 – 12:00 Fyra Projektföreläsningar á 15 min:

Charlotte Hveem,
Jonatan Green,
Martin Holgersson,
Anna-Lena Alvekrans och Mikael Svensson

   
12:00 – 13:00  Lunch
   
13:00 – 13:25 Inspirationsföreläsare

Monika Käll Guldbrand

   
13:30 – 14:30 Fyra Projektföreläsningar á 15 min:

Cecilia Lindberg,
Frida Smith
Tina Arvidsdotter
Terese Dalåsen och Petra Linderholm Petroff

 

   
14:30 – 15:00  Fika
   
15:00 – 15:30 Innovationsfondens prisutdelning

Inledning Ann-Ekberg Jansson

   
15:45 – 16:00 Avslutning

 

Anmälan

Anmäl dig via Regionkalendern