Innovationsfonden

För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, utvärdera eller implementera nya innovativa produkter, processer, tjänster, organiseringar eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR.

Utlysningsperioder och beloppsnivåer

Utlysning 1:


Öppnar 1/7 och stänger den 15/9. Vid denna utlysning finns möjlighet att söka både beloppsnivå 1 och 2.

Utlysning 2:


Öppnar 15/9. Vid denna utlysning finns det enbart möjlighet att söka beloppsnivå 1.

Se mer om beloppsnivåerna nedan.

Beloppsnivåer:

Beloppsnivå 1 ger möjlighet att söka upp till 100 000 kr.
Beloppsnivå 2 ger möjlighet att söka mellan 100 001 kr och 1 500 000 kr.

Årsrapport

Här finns Innovationsfondens årsrapport 2023:
Årsrapport Innovationfonden 2023.pdf

Öppna frågestunder

Passa på att ställa frågor till en av våra innovationscoacher inför din ansökan till Innovationsfonden!
Mötena sker via Teams och ingen föranmälan behövs.

Dina frågor kan handla om omvärldsbevakning, projektplan, budgetering, inköp eller annat som du kan behöva stöd kring. Vid mötet kommer även en medarbetare från Koncernstab Digitalisering att närvara. 

Spara nedan datum med Teamslänk i din kalender! Innehållet är det samma vid båda tillfällena, så välj den tid som passar dig. Om ingen tid passar, så är du alltid välkommen att kontakta Innovationsplattformen för rådgivning inför din ansökan även vid andra tillfällen än vid frågestunderna. 
Kontakta innovationsfonden@vgregion.se

Den 13 juni 2024 klockan 15:00 – 16:00

Klicka här för att ansluta till mötet

Den 22 augusti 2024 klockan 15:00 – 16:00

Klicka här för att ansluta till mötet

Utlysningstext

Utlysningstext publiceras i juni.

OBS! I år sker vissa föränderingar kopplade till granskningskriterierna. Var därför upp märksam på dessa när den nya utlysningstexten publiceras!

Checklista inför utveckling, implementering och spridning

Projekt som söker medel för aktiviteteter i fas 3–5 av VGR:s innovationsprocess behöver redovisa resultat av tidigare aktiviteteter, samt svara på frågor om projektetets förankring i verksamheten. För att avgöra om projektet är redo att ta steget in i fas 3, 4 eller 5 ska "Checklista för utveckling, implementering och spridning" genomarbetas inför ansökan.

Här finns checklistan

Skicka in din ansökan

När utlysningsperioden är öppen är du välkommen att skicka in din ansökan! Registrera dig och skicka in ansökan via Research Web

Frågor?

Har du frågor kan du läsa avsnittet Frågor och svar, eller kontakta oss via e-post: innovationsfonden@vgregion.se

Har du frågor om ansökningsverktyget (ResearchWeb) eller problem med att skicka in rapporter, kontakta support@researchweb.org