Innovationsfonden

pengar

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska skapa möjligheter för hälso- och sjukvårdens verksamheter och medarbetare som vill utveckla, testa, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar.

Ansökan 

Utlysning för finansiering under 2019 är stängd. Datum för nästa utlysnings är ännu inte klart. Har du frågor om ansökningsprocessen kan du kontakta oss via e-post: innovationsfonden@vgregion.se eller läsa mer i utlysningstexten för 2019

Vem kan söka?

Alla medarbetare och verksamheter inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen kan söka.

Tidigare projekt 

Vill du se listan på de innovationsprojekt som beviljats finansiering finns de presenterade på sidan beviljade projekt. Läs också berättelser från innovativa verksamheter för att får inspiration från andra innovativa medarbetare i hälso- och sjukvården. 

Senast uppdaterad: 2019-04-10 09:27