Innovationsfonden

pengar

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska skapa möjligheter för hälso- och sjukvårdens verksamheter och medarbetare som vill utveckla, testa, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar.

Ansökan för 2019

Utlysningen stängde den 10 februari och besked skickas ut under vecka 11. För frågor om ansökningsprocessen kan du kontakta oss via e-post: innovationsfonden@vgregion.se

Vem kan söka?

Alla medarbetare och verksamheter inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen kan söka.

Tidigare projekt 

Vill du läsa mer om vilka innovationsprojekt som finansierats under åren 2017 och 2018 finns de presenterade på sidan Beviljade ansökningar. Flera av projekten kan du också läsa mer om under Innovationsprojekt.

Senast uppdaterad: 2019-02-12 13:14