Innovationsfonden

pengar

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska skapa möjligheter för hälso- och sjukvårdens verksamheter och medarbetare som vill utveckla, testa, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar.

Ansökan för 2019

Nästa utlysningsperiod är mellan 21 januari - 10 februari, 2019. Detaljerad information om utlysningen finns i utlysningstexten. För frågor om ansökningsprocessen kan du kontakta oss via e-post: innovationsfonden@vgregion.se

Beslut gällande ansökan till utlysning som stängde den 30 september förväntas att vara klart senast vecka 51.

Vem kan söka?

Alla medarbetare och verksamheter inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen kan söka.

Tidigare projekt 

Under 2018 har Innovationsfonden delat ut pengar vid tre utlysningstillfällen. Konkurrensen var hård, med många bra och värdeskapande innovationer. Vill du läsa mer om vilka innovationsprojekt som finansieras under året finns de presenterade på sidan Beviljade ansökningar. Flera av projekten kan du också läsa mer om under Innovationsprojekt.

Senast uppdaterad: 2018-11-09 14:05