Innovationsfondens dag 2023

I Västra Götalandsregionen pågår flera fantastiska och medarbetardrivna projekt som syftar till att göra hälso- och sjukvården bättre – för våra patienter och vår sjukvårdspersonal.

Vi är stolta över att få visa upp några av dem. Därför välkomnar vi dig inom hälso- och sjukvård i VGR, som arbetar i en ledande funktion, som ingår i ett innovationsprojekt eller som har planer på att börja arbeta med innovation som ska främja regionens hälso - och sjukvård.

Tid och plats

Innovationsfondens dag den 25 augusti 2023, klockan 08:30 – 15:00 i Regionens hus, Göteborg, lokal Bergslagsbanan

Anmälan

OBS! Antalet platser är begränsade och vi har nu därför stängt möjligheten att anmäla sig.

Anmälan via Regionkalendern

Följ dagen digitalt!

Du som är anställd i VGR kan följa delar av, eller hela dagen digitalt via Teams Live. Du hittar länken på ditt intranät, eller så kan du få den av kontaktpersonerna för detta evenemang.

OBS! Digital sändning startar klockan 9:00!

Innehåll

Det kommer bli en inspirerande dag där du får ta del av den innovationskraft som finns i hälso-sjukvården i VGR. Du kommer bland annat få möta representanter för innovationsprojekt och träffa personer som på ett eller annat sätt medverkar till att förändra och förbättra hälso-sjukvården genom nya idéer och lösningar.

Här kan du läsa mer om Innovationsfonden

Program

Moderatorer: Helena Andreasson, projektledare, Innovationsplattformen och Jenny Almkvist, Regionutvecklare, Forskning omställning och kompetens, VGR.

 

Observera att programmet är preliminärt!

8:30 – 8:50

 

Mingel, kaffe och fralla: Passa på att titta närmare på projekten, knyta kontakter och skapa relationer!

   
8:50 – 9:00 Introduktion av dagen, Helena Andreasson, projektledare, Innovationsplattformen
   
9:00 – 9:10

Inledning, Jenny Almkvist, Regionutvecklare, Forskning omställning och kompetens, VGR
   

9:10 – 9:30 


Historik om Innovationsfonden, Magnus Kristiansson, projektledare, Innovationsplattformen

   
9:30 – 10:00   

Presentation av ett innovationsprojekt:
Dialog +, Andreas Gremyr och Marcus Lundmark

   
10:00 – 10:30Paus: Passa på att titta närmare på projekten, knyta kontakter och skapa relationer!


   
10:30 – 10:55 


Presentation av ett innovationsprojekt: Barn med språkstörning - stöd av logopedin, Malin Kroon och Tina Landgren.


   
11:00 – 11:25


Presentation av ett innovationsprojekt:
Mobil Röntgen, Robert Höglind och Tony Jurkiewicz

   
11:30 – 12:30 
LUNCH
Passa på att titta närmare på projekten, knyta kontakter och skapa relationer!


   
12:30 – 12:55


Presentation av ett innovationsprojekt: VIPHS - Videostöd i den prehospitala strokekedjan. Annika Nordanstig och Bengt Arne Sjöqvist
   
13:00 – 13:50 

Tre exempel på innovationsprojekt som tagit hjälp av VGR:s stödfunktioner:
 

Dietistens pedagogiska verktyg för kvalificerat rådgivande samtal, Anna-Carin Hagstig, dietist, Primärvårdens dietistenhet, Intensiv sväljrehabilitering via digital plattform, Klara Modig, enhetschef, Geriatrik neurologi och rehabilitering, Logopedimottagning Alingsås och
Animerade stödprogram kombinerat med tal och text (på olika språk) i tandvården” - Charlotta Streman, klinikchef, Folktandvården Mellerud

   
13:50 – 14:20


PAUS
Kaffe och kaka. Passa på att titta närmare på projekten, knyta kontakter och skapa relationer!
   
14:20 –14:50 

Paneldialog: Vilket värde har Innovationsfonden skapat i er förvaltning?

 

 

 

Inledning: Lina Strand Backman, Innovationschef, Innovationsplattformen.

Medverkande: Caterina Finizia, direktör, FoUUI SU, Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör, Boubou Hallberg,  fd sjukhusdirektör SÄS, nytillträdd sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitets sjukhuset, Ann Ekberg Jansson, specialistläkare och administrativt stöd samt blivande regional FoU-chef, primärvårdsdirektör, Martin Rösman, sjukhusdirektör Sjukhusen i väster, Stellan Ahlström, sjukhusdirektör SkaS.

   
14:50 15:05 


Avslutning med utvärdering, frågor och reflektioner.
Maria Segertoft och Ulrika Engstrand, innovationscoacher på Innovationsplattformen.

Kontakt

Har du frågor?
Välkommen att höra av dig!

Ulrika Engstrand

Projektledare

Telefonnummer

Maria Segertoft

Projektledare

Telefonnummer

 

Dagen fotograferas


Vi kommer att fotografera dagen, bland annat för Innovationsplattformens webbplats och sociala medier. Om du har frågor eller vill vara säker på att du inte syns i bild,vänligen kontakta innovationsplattformen@vgregion.se