Siish

Vården behöver fler smarta lösningar som hjälper patienterna till bättre hälsa. Därför går sju regioner med omgivande innovationskontor, holdingbolag och science parks in med sin samlade kapacitet och målet är att avsevärt förkorta tiden för införandet av innovationer i vården.

Arbetet bedrivs genom det Swelife-finansierade nationella projektet Siish, som verkar för snabbare implementering av innovation i svensk hälso- och sjukvård

Siish ska nå resultat genom att: 

  • Effektivisera utvecklingen av innovationer, från behov och tidiga idéer till införande.
  • Vidareutveckla framgångsrika sätt att sprida och implementera innovationer i hela landet.
  • Konkretisera, utveckla och sprida gemensamma best practice-metoder för att mäta effekten av innovation.

De parter som ingår i Siish vid projektstart är: 

Region Västerbotten 
Umeå universitet Holding 

Region Örebro 
Örebro Innovationskontor 

Region Stockholm 
KI Innovations 

Region Uppsala 
Uppsala universitet 

Region Skåne 
Lunds universitet 

Region Östergötland 
East Sweden Medtech 

Västra Götalandsregionen 
Sahlgrenska Science Park 

Läs mer på Swelife:s hemsida

Håll koll på Siish!

Vill du fortlöpande få information om vad som händer i Siish?
Följ Siish på Linkedin!