Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Närhälsan Färgelanda blir digital testbädd

Färgelanda
Irene Svenningsson, Edgardo Varas och Sarah Samuelson.
Fotograf: Pernilla Häyhänen

Högskolan Väst har beviljats finansiering från EU och Interreg. De får 28 miljoner under tre år för att stödja utvecklingen av digital teknik i hälso- och sjukvården i gränsregionen Sverige-Norge. En central del i projektet är samverkan med Närhälsan Färgelanda Innovationsvårdcentral, där en digital testbädd håller på att byggas upp för att testa nya tjänster och arbetssätt.

Projektet kommer att involvera verksamheter i gränsregionen mellan Sverige och Norge. Den gemensamma utgångspunkten är att det är svårt med resurser, vilket hindrar vårdcentraler att utvecklas.

– Vi tror att primärvården är en outnyttjad miljö för innovation, vilket innebär att det finns en stor potential att utveckla innovativa produkter, tjänster och arbetssätt där, säger Ann Svensson, projektledare, i ett pressmeddelande från Högskolan Väst

Samverkan är central

Målet med projektet är att det ska resultera i behovsanalyser och tekniska lösningar i primärvård, samt uppbyggnad av en testbädd vid Närhälsan Färgelanda Innovationsvårdcentral, där olika digitala lösningar kan testas. Projektet vill stödja gränsregionens små och medelstora företag samt vårdverksamheter i att utvecklas.

– Utmaningarna i Färgelanda är lika utmaningarna i glesbygd i Sverige, det är väldigt många äldre. Andelen 80-plussare kommer att växa med 50 procent om 4-5 år, och med 100 procent om cirka 10 år. Samtidigt som vi som bedriver vård alltid är ungefär desamma. En del av projektet är att hitta tekniska lösningar, så att vi kan räcka till som vårdpersonal, och framför allt räcka till för dem som behöver oss mest. Vi kan klara av enkla arbetsuppgifter med ny teknik, och kan få ägna mer tid till dem som behöver oss mest. Så invånarna, och framför allt de som är i större behov utav vård, kommer att få mer av oss, säger Edgardo Varas, vårdcentralchef, i en artikel publicerad på Vårdskiftet VGR

Pengar från Innovationsfonden för att identifiera verkliga behov

Förra året beviljades Närhälsan Färgelanda Innovationsvårdcentral finansiering från Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen för att genomföra en behovskartläggning. Med hjälp av tjänstedesignmetodik identifierades behov som ska ligga till grund för etableringen av en testbädd. Innovationsplattformen är nu med och stöttar vårdcentralen i Färgelanda i arbetet med att bygga upp en testbädd.

 Med den kompetens och motivation som finns hos projektdeltagarna från Färgelanda vårdcentral och FoU Primärvård, finns unika möjligheter att skapa en fungerande testmiljö i primärvården. Innovationsplattformen kommer att bidra med kunskap och stöd i arbetet med att bygga hållbara testprocesser, som skall kunna användas i testbädden även efter projektets slut. Närhälsan Färgelanda vårdcentral kommer att bli ett välkommet tillskott i buketten av testbäddar i Västra Götalandsregionen, särskilt med vetskapen om de stora förändringar som kommer att beröra primärvården inom en nära framtid – omställningen av hälso- och sjukvården, samt den nya vårdinformationsmiljön, säger Jenny Veide Vilg, projektledare på Innovationsplattformen.

 

Närhälsan Färgelanda går i spetsen för att klara framtida utmaningar genom ny teknik from Västra Götalandsregionen on Vimeo

 

Interregs logotype

Senast uppdaterad: 2019-09-30 14:27