Leda lagom många

Att ha många medarbetare påverkar såväl chefens egen arbetsmiljö som medarbetarnas och verksamhetens kvalitet. Tidigare studier från CHEFiOS följs nu upp av kunskapssammanställningen Leda lagom många.

Vad säger forskningen, utredningar och svenska föreskrifter om betydelsen av antal medarbetare per chef och vilka möjliga vägar till att leda lagom många finns det?

Lär dig mer om chefers förutsättningar och hur man möjliggör att leda lagom många och läs hela rapporten via länken nedan:

Leda lagom många, 2023

Kunskapssammanställningen är organiserad i tre delar:

  • DEL I: Forskning kring antalet medarbetare per chef, utgörs av en sammanställning av kunskapsläget kring kontrollspann, som dels är baserad på aktuell forskning, dels på en tidigare kunskapssammanställning från 2016.

  • DEL II: Svenska föreskrifter, rapporter och utredningar som berör frågan om antalet medarbetare per chef, summerar ett antal rapporter och utredningar från olika svenska organ med koppling till medarbetargruppernas storlek inom den svenska välfärden som publicerats de senaste 5 åren.

  • DEL III: Möjliga vägar till att leda lagom många, går igenom några verktyg som kan vara behjälpliga för att avgöra vad som är ett lämpligt kontrollspann i olika kontexter, samt diskuterar hur verksamheter kan gå till väga för att åstadkomma lämpliga kontrollspann.

Linda Corin har lett arbetet med kunskapssammanställningen, och tillsammans med Maral Babapour Chafi genomfört litteratursökningen, författat del I och II, och tillsammans med Anna-Carin Fagerlind Ståhl författat del III.

Digital föreläsningsserie

Nu har ISM tillsammans med Sjuhärads Samordningsförbund, med finansiering av ett ESF-projekt, tagit fram en digital föreläsningsserie baserad på kunskapssammanställningen Leda lagom många.

I tre avsnitt presenteras olika delar av kunskapssammanställningen av forskarna Linda Corin, Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Lisa Björk. Föreläsningarna varvas med verksamhetsbesök där fyra chefer delar med sig av deras erfarenheter, tankar och reflektioner kring att ha ett delat ledarskap. Den tredje delen av serien består av en paneldiskussion där frågor som ofta dyker upp från verksamheter diskuteras och besvaras.  

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

 

Ladda ner presentationsmaterialet som visas i föreläsningarna

Västra Götalandsregionen går före

Västra Götalandsregionen (VGR) har som första region fattat beslut om ett s.k. normtal för chefer, vilket innebär att chefer inom VGR ska vara ansvariga för mellan 10-35 medarbetare.

Lyckad satsning på ökad chefstäthet, suntarbetsliv.se, juni 2019