Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chefer inom hälso - och sjukvård

Chefer inom hälso- och sjukvård har särskilt komplexa förutsättningar. ISM har länge ingått i nätverk som bedrivit forskning kring chefers förutsättningar, arbetsvillkor och möjlighet att påverka sin och medarbetares arbetssituation. Här har vi samlat rapporter, studiematerial mm från detta nätverk

Hållbart chefskap i hälso-och sjukvård

Detta är ett studiematerial med vinjetter om engagemang, stress, tidsanvändning, medarbetarskap och vårdpraktik. Det vänder sig till dig som chef inom hälso- och sjukvården, men kan även användas av till exempel HR-specialister, verksamhetsutvecklare och personal inom företagshälsovård.

Hållbart chefskap i hälso- och sjukvård

Chefer och media

Möte med media är alltmer vanligt för chefer i vården och en viktig del av arbetet. Mötet med media har idag också fått betydelse for chefens psykosociala arbetsmiljö och hållbarhet då personfokuserat, negativt och kritiskt fokus i media kan vara utmanande och få vidare konsekvenser.

Chefer och media

Övriga länkar

Chefers tidsanvändning och stress i sjukvården, Wikström 2011

Chefskap i sjukvårdsmiljö, Tengelin 2011

Hur kan stödresurser underhålla hållbart ledarskap, Dellve 2013

Hållbart ledarskap i sjukvården, Dellve 2006

Vad gör chefer med sin tid, Dellve 2013

Senast uppdaterad: 2017-03-16 11:29