Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läkarens engagemang i patientnära processer

Fredrik Bååthes forskningsområde har rört läkares engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete av vårdens patientnära processer. En del av hans forskning har skett inom det interaktiva forskningsprojektet, TvärKraft, mellan ett Svenskt sjukhus och en tvärvetenskaplig forskargrupp. Forskarna har utbildningsbakgrund inom medicin och omvårdnad (läkare och sjuksköterska), psykologi, industriell ekonomi med ledarskap, samt företagsekonomi. Praktiska erfarenheter från vård, akademi och chefskap (såväl vård som industri) kombineras med vetenskaplig metodik och aktuell teori.

Publicerat

Förändringsprojekt inom sjukvården där man lyckats, 2020

Förändring av arbetsrelaterad stress bland norska läkare, 2020

Balansera paradoxer, 2016

Läkares engagemang, avhandling, 2015

Patientcentrerad och teambaserad rond, 2014

Läkares engagemang, 2013

Professionellt självförverkligande, 2012

Läs och lyssna 

Film om teambaserade och personcentrerade ronder, 2019

Hyllad artikel om värdebaserad vård, 2018

Forskning om läkares arbetssituation - Ett internationellt samarbete, 2017

Film Patientcentrerade ronder

Patientinflytande och arbetsglädje - positiva effekter av modernt rondarbete, 2017

ISM-rapport 18, Patientcentrerat och teambaserat sätt att ronda inom sjukvården, 2016

Fredrik Bååthe på nätverksträff den 8 mars 2016
Läkarens erfarenheter av eget engagemang i organisatoriskt utvecklingsarbete samt läkares erfarenheter av att arbeta i en patiencentrerad och teambaserad rond

Kontakt

PhD Fredrik Bååthe, fredrik.baathe@vgregion.se

Gjesteforsker LEFO  - Legeforskningsinstituttet - The Institute for Studies of the Medical Profession, Norge fredrik.baathe@legeforeningen.no www.legeforskning.org

Senast uppdaterad: 2022-01-27 15:17