Ultra kort version av BAT - BAT4

BAT4 har utvecklats med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. Rasch analys användes för att utvärdera dess mätegenskaper inom och mellan åtta länder och sex olika språk (Nederländerna, Belgien (Flandern), Österrike, Tjeckien, Finland, Tyskland, Irland och Japan). Resultatet visar att BAT4 uppfyller högt ställda krav i Rasch modellen för ett välfungerande instrument. Instrumentet fungerar bra för jämförelse mellan kön, ålder och de åtta länderna. Den ultra-korta versionen kan användas som kort screeninginstrument för utbrändhet på grupp eller organisationsnivå.

Detta är en sammanfattning av en artikel som har publicerats i tidskriften PLOS ONE

Hadžibajramović E, Schaufeli W, De Witte H (2024) The ultra-short version of the Burnout Assessment Tool (BAT4)–development, validation, and measurement invariance across countries, age and gender. PLOS ONE 19(2): e0297843. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297843