Publikationer

Publikationer från fortbildningsverksamheten för specialister i barn- och ungdomsmedicin i Västra Götalandsregionen

 1. Holmgren D, Wekell P. Bakjoursutbildning för Barnläkarspecialister i Västra Götaland Region (VGR) i Läkarförbundets skrift: Kompetensutveckling för bakjoursansvariga – en patientsäkerhetsfråga. Läkarförbundet. Stockholm 2011.
 2. Wekell P, Aspegren K, Holmgren D. Devising a competency-based continuing professional development programme to meet the needs of on-call consultant paediatricians. Acta Paediatr. 2014 Mar;103(3):320-30.
 3. Holmgren D, Aspegren K, Wekell P. Bakjoursutbildning för barnläkare kan stärka patientsäkerheten - Fortbildningsprojekt utvärderas i Västra Götalandsregionen. Läkartidningen. 2016 Mar 8;113
 4. Holmgren D, Segerdahl N, Wekell P, Arbetet med att tydliggöra bakjoursuppdraget inom barnmedicin i VGR har visat värdet av ett integrerat ledarskap där subspecialister och chefer arbetar tillsammans Sjukhusläkaren Nr 5 2016, 48-49
 5. Pettersson J, Bjorkander E, Bark S, Holmgren D, Wekell P. Using scenario-based training to promote information literacy among on-call consultant pediatricians. J Med Libr Assoc. 2017 Jul;105(3):262-267
 6. Holmgren D, Skyvell-Nilsson M, Wekell P. Combining learning for educators and participants in a paediatric CPD programme. BMC Med Educ. 2019 Jan 21;19(1):28
 7. Wekell P, Hertting O, Holmgren D, Fasth A. An overview of how on‐call consultant paediatricians can recognise and manage severe primary immunodeficiencies. Acta Paediatr. 2019;00:1–11.
 8. Wekell P, Hertting O, Holmgren D, Fasth A. Fifteen-minute consultation: Recognising primary immune deficiencies in children. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2019 Feb 7
 9. Wekell P, Holmgren D. Bakjoursutbildning för barnläkarspecialister i Västra Götaland Region (VGR), i Läkarförbundets skrift ”Fortbildning för bakjoursansvariga – en patientsäkerhetsfråga. Läkarförbundet. Stockholm 2019.
 10. Holmgren D, Vallo Hult H, Wekell P, Integrating a pedagogic course in a CPD programme for paediatricians at out-patient clinics. J Eur CME. 2021 Jan 26;10(1):1862981.

 11. Wekell P, Kullberg-Lindh C, Vallo Hult H, Velander H, Holmgren D. Strengthening paediatric competencies and educational skills among general paediatricians. Acta Paediatr 2021

 12. Holmgren D, Skyvell-Nilsson M, Wekell P. Paediatric on-call consultants' learning within and beyond the objectives of a coherent CPD program. BMC Med Educ. 2022 Dec 14;22(1):865