Integrerad pedagogisk fortbildning

Fortbildningen för specialister i barn- och ungdomsmedicin i Västra Götalandsregionen baseras på moderna pedagogiska principer om vuxenlärande.

I fortbildningsprogrammen ingår en pedagogisk lärandemodul för både lärare och deltagare med utveckling av behovsbaserade målsättningar för de specifika pediatriska lärandemodulerna, identifiering av förberedelselitteratur och utveckling av fall enligt målsättningarna samt genomförande av falldiskussioner i liten och stor grupp. Deltagarna på respektive kurs undervisar också på sin arbetsplats enligt denna modell.