Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Systemsidor

System som är relevanta för fler än ett fåtal medarbetare inom VGR och där det finns behov av information om till exempel inloggningsrutiner, manualer eller support kan ha en systemsida på intranätet.

Om systemsidor (länk till VGR:s intranät)

De allra flesta systemsidor visas på alla förvaltningars intranät. Den gemensamma informationen om systemet uppdateras på ett ställe och kopieras ut till alla förvaltningar. Förvaltningarna kan sen välja att komplettera eller i vissa fall ta bort delar av den gemensamma informationen i de fall det inte är relevant för medarbetarna. Det gör att informationen om systemet kan skilja sig åt beroende på vilken förvaltning informationen vänder sig till.  I vissa fall kan det finnas system som enbart används av en förvaltning, då finns information om systemet enbart på den förvaltningens intranät.

Kategorier

Systemsidor visas och kan sökas fram med hjälp av kategorier. Alla systemsidor måste ha minst en systemkategori. Önskemål om förändringar i kategorierna lämnas till webb@vgregion.se och beslutas av webbstrategiska nätverket. 

Kategori Beskrivning
Beställningar och inköp För att göra beställningar eller inköp av varor eller tjänster, exempelvis Marknadsplatsen och Weblord 
Diarie och dokumenthantering För diarieföring eller dokumenthantering som Public 360 och Sofia/Sharepoint 
Ekonomi För hantering av ekonomi eller fakturor som Raindance 
Fastigheter För fastighets- eller lokalförvaltning som Facilitate och Milestone 
IT För identitet, inloggning som Förenklad åtkomst och VPN 
Kommunikation För mötesverktyg, socialt som VGR Möten, Outlook 
Mötesbokning För mötes- och samtalsbokning som Bob, Regionkalendern 
Personal För personaladministration och HR som Varbi, Kom och gå 
Projekthantering För projekthantering som Canea och IT-kompassen 
Styrning och uppföljning För styrning och uppföljning som Plan och Styr och MedControl 
Söktjänster För sökning som Hitta
Utbildning För utbildningsverktyg som Lärportalen och Smartass 
Vård och rådgivning För verktyg och stöd vid vårdmöten som Stöd och behandling och ExorLive 
Vårdadministration För patientadministrativa system som Elvis 
Webb För webbpublicering och -hantering som Matomo och webbarkivet 

Senast uppdaterad: 2022-08-11 08:46