Informations­struktur, navigering och menyer

Riktlinjer och tips om informationsstruktur, navigering och menyer på webben.

Sidstruktur - Tre nivåer av sidor

En struktur på webben innebär att vissa sidor kommer besökaren bara att passera. Andra sidor ska besökaren landa på till slut.

Startsida

En startsida finns för respektive webbplats. Syftet med en startsida är att ge besökaren en överblick över det viktigaste webbplatsen har att erbjuda. Det ställer krav på att sidan går att överblicka, ett korrekt språk och hur ytan disponeras.

Tänk också på att många besökare kommer till undersidor utan att passera startsidan, genom att de hittar sidan via en sökmotor eller via direktlänk till en underliggande sida. Besökare hittar alltså information på din webbplats på olika sätt och från olika håll. 

Genomgångssida eller gallerisida

Genomgångssidor eller gallerisidor ger en överblick över ett ämne. De är alltså inte målet, utan ett steg på vägen mot det besökaren vill göra. 

Här kan du också passa på att lyfta fram populärt innehåll som du vet att besökare gärna vill komma åt. Men gör ett urval. All information är inte lika viktig.

Målsida eller landningssida

De här sidorna har den huvudsakliga informationen. Det är här besökaren hittar det den söker. Ofta kommer besökaren direkt till denna sida via en sökmotor. Det är därför kontaktinformation och liknande ska finnas på alla sidor. Du kan aldrig räkna med att en besökare går en viss väg genom webben.

Antal nivåer i en meny

  • En meny bör ha max 9 alternativ per nivå. Fler alternativ gör att mobila besökare kan behöva skrolla för att få överblick.
  • En menyhierarki får inte blir för djup. Efter max fyra nivåer i "vänstermenyn" bör den brytas, så att det blir en ny utgångspunkt.
  • När det finns behov av att använda mer än nio menyrubriker, så bör andra alternativ användas. Exempelvis en form av index eller innehållsförteckning som presenteras på en sida. En sådan innehållsförteckning ska då presenteras på lämpligt sätt för att ge bra överskådlighet. Exempel på metoder är att använda bokstavsordning eller kategorisering.

Navigering

Var konsekvent i navigation, struktur och utformning. Konsekvens är viktigt för att besökaren ska förstå hur webbplatsen fungerar. Menyer och sidhuvud ska ha samma placering och fungera på samma sätt på hela webbplatsen.

Länka inte direkt till andra webbplatser från vänster- eller toppmenyer, eller till helt andra delar av webbplatsen från vänstermenyn. Besökaren ska kunna förutse vad som händer vid klick på en rubrik i menyerna och förstå vart länken leder. Förväntan och resultat ska stämma överens. 

Tips: 

Ha inte för många menyval

Bygg inte en allt för djup menystruktur, alltså inte ha för många val i menyn. Det blir svårt att överblicka, särskilt i det mobila läget. Vår hjärna klarar bara av att hålla ett begränsat antal alternativ i "arbetsminnet". En normal besökare klarar av cirka 7-9 alternativ. Satsa i stället på att gå igenom den information du tänker presentera och hitta lämpliga ord som besökaren begriper till menyn.

Kategorisera logiskt

Kategorisera informationen på ett logiskt sätt. Tänk att informationshierarkin fungerar som en tratt, där de övergripande nivåerna har breda begrepp som kan innehålla lämpliga underkategorier. En sida längre ner i strukturen har mer detaljerade och konkreta begrepp. Använd begrepp som besökaren är bekant med.

Prioritera informationen

Allt du vill presentera kan inte vara lika viktigt. Kontaktuppgifter är till exempel viktigare än bakgrundsmaterial. Det är prioriteringen som styr var respektive information placeras på en sida eller i menyerna.

Rensa regelbundet

Webbarbete innebär inte bara att skapa nya sidor utan också att underhålla webbplatsen och ta bort sidor och information. Det är bara den information som besökaren behöver som ska finnas på webben. Rensa regelbundet och ta bort information som enbart har ett internt intresse. Ta bort gammal och inaktuell information. Ett bra sätt att kunna göra det är om dina sidor är med i verktyget Siteimprove.